Sælgerne fra coronanedlukningen blev boligmarkedets vindere

Foto: Boligsiden.

En stor del af de sælgere, der satte boligen til salg under den første coronanedlukning i marts og april 2020, fik solgt boligen hurtigere. Sammenholdt med tidligere år er der i hver af de efterfølgende måneder en større andel sælgere, der har fået solgt boligen, viser en ny opgørelse fra Boligsiden.

Den 11. marts 2020 lukkede store dele af det danske samfund ned i et forsøg på at tøjle den hurtigt spredte coronavirus. Der blev varslet krise forude – også på boligmarkedet, hvor mange vurderede, at markedet ville gå ned i gear.

Ikke desto mindre valgte nogle sælgere at realisere deres oprindelige salgsplaner og sætte deres bolig til salg i en tid, der i hvert fald i de første uger efter nedlukningen var noget uvis.

Men som tidligere omtalt her på Boligsiden, bar sælgernes beslutning frugt, idet en større andel end normalt rent faktisk fik boligen hurtigt solgt efter de første måneder på markedet. Og den tendens fortsatte og blev yderligere forstærket i resten af 2020, viser nye tal fra Boligsiden.

Syv ud af ti hussælgere fik solgt efter ni måneder

Ser vi først på villaer og rækkehuse, er der i alle månederne fra april og resten af 2020 en større andel af de sælgere, der satte huset til salg i marts og april, der også har fået solgt hurtigt. Andelen er tilmed øget, jo længere hen på året, vi er kommet.

For eksempel var der 43 procent af sælgerne, der havde fået solgt efter tre måneder. I 2019 var andelen ”kun” 35 procent. Efter seks måneder på markedet var der 63 procent af sælgerne, der havde fået huset solgt i 2020 imod 52 procent i 2019. Og kigger vi på slutningen af året, var der 72 procent af sælgerne, der havde fået huset solgt efter ni måneder. I 2019 var andelen 60 procent.

Villaer og rækkehuse sat til salg i marts og april, som er solgt efter xx måneder:

Ejerlejlighederne følger samme mønster

Tendensen er nogenlunde den samme, når vi i stedet ser på ejerlejlighederne.

”Ejerlejlighederne kom fra et andet udgangspunkt, da det tog længere tid at få gang i handlerne efter første lockdown, og derfor ser vi også på grafen, at andelen af solgte lejligheder i begyndelsen lå under niveauet for 2018 og tæt på 2019. Men allerede efter to måneder ændrede billedet sig, og resten af året var der flere af forårets sælgere, der fik hurtigere solgt end i de to foregående år,” siger Birgit Daetz.

Ejerlejligheder sat til salg i marts og april, som er solgt efter xx måneder:

I slutningen af 2020 havde hele 83 procent af de sælgere, der satte lejligheden til salg under den første nedlukning, solgt boligen. Det er væsentlig mere end de 73 procent i de to foregående år.

Langt flere sommerhussælgere solgte hurtigt

Retter vi til sidst blikket mod sommerhusene, er tendensen her endnu mere tydelig. Lige fra første færd har de sælgere, der satte sommerhuset til salg i marts- april 2020, fået solgt hurtigere end i de to tidligere år.

Allerede efter den første måned havde 29 procent af sælgerne fået solgt, hvorimod det i 2019 kun var tilfældet for 12 procent.

Udviklingen blev forstærket i de følgende måneder, og efter et halvt år havde næsten tre ud af fire (74 procent) af sælgerne solgt sommerhuset. Til sammenligning var det kun tilfældet for 45 procent i 2019.

I slutningen af året, hvor der ellers normalt ikke bliver solgt så mange sommerhuse, havde forårets sælgere tilmed stadig held med at komme af med sommerhuset. Efter ni måneder var der nemlig hele 82 procent af sælgerne, der havde solgt. I 2019 var den andel kun på 53 procent.

Sommerhuse sat til salg i marts og april, som er solgt efter xx måneder:

Find mere om