Fortsat få boliger ender på tvangsauktion

Murermestervilla

Foto: Boligsiden

Samlet set er der sket et fald i antallet af tvangsauktioner i første kvartal 2022 sammenlignet med samme periode sidste år.

Nye tal fra Boligsiden viser, at 324 boliger endte på tvangsauktion i løbet af januar, februar og marts måned i år. Dermed fortsætter den samme tendens med et lavt niveau af tvangsauktioner, som var gældende i samme periode sidste år.

Overordnet set er der endda tale om et fald i antallet af tvangsauktioner i forhold til sidste år, hvor 396 boliger endte på tvang. Altså reelt et fald i antal sager på 18 procent.

”Selvom vi ser en nedgang i det generelle boligsalg i forhold til det usædvanligt høje niveau, vi så sidste år, så sælges der fortsat mange boliger i Danmark. Dertil kommer, at vi fortsat har et meget lavt udbud af boliger, og begge dele er med til at forklare det lave antal tvangsauktioner,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Efterspørgslen på boliger er stor, og grundet det lave udbud får nogle købere øjnene op for boliger, de normalt ikke ville have vist interesse for. Læg dertil, at salgstiderne er lave, og mange sælgere derfor har held med at sælge boligen på normale markedsvilkår, så de dermed undgår tvangsauktionen.”

Lidt flere sager i marts måned

Dykker vi længere ned i tallene, viser det sig, at faldet i det samlede antal sager er sket, selv om der i marts faktisk var flere boliger, der endte på tvangsauktion sammenlignet med januar og februar i år.

I januar kom 112 boliger på tvangsauktion. I februar var det tilfældet for 94 boligejere, imens antallet af tvangsauktioner steg en lille smule til 118 i marts.

”Det er endnu for tidligt at spå om, hvorvidt vi ser ind i en stigende tendens med tvangsauktioner. Vi skal huske på, at februar har tre dage færre end januar og marts, og når vi har at gøre med så relativt små tal, kan tre dage mindre godt give et udslag i statistikken,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Umiddelbart ser vi ikke nogle indikationer på en kraftig stigning i antallet af tvangsauktioner. Det almindelige boligsalg er steget i marts måned, ligesom priserne også har fået et nøk opad, og selvom vi har set en stigning i udbuddet i de seneste uger, er der fortsat langt til at nå niveauet fra før corona. Det taler alt sammen for, at sælgerne også i den kommende tid vil have gode chancer for et almindeligt salg.”

Fald i tre ud af fem regioner

Den høje aktivitet på det almindelige boligmarked har i første kvartal 2022 været medvirkende til, at antallet af tvangsauktioner er faldet i tre ud af fem regioner sammenlignet med samme periode sidste år.

Det gælder i Region Nordjylland, Sjælland og Syddanmark, hvor der er tale om et fald på mellem 16 og 33 procent i perioden fra første kvartal 2021 til første kvartal i år.

Samtidig ligger antallet af tvangsauktioner nogenlunde stabilt i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Udviklingen i antal tvangsauktioner:

Område1. kvartal 20221. kvartal 20211. kvartal 2020Ændring 2021-2022
Region Hovedstaden3332613%
Region Midtjylland6964838%
Region Nordjylland597082-16%
Region Sjælland88118156-25%
Region Syddanmark75112134-33%
I alt324396516-18%

(Kilde: Boligsiden)

Find mere om