Fem tip: Sådan køber du nybyggeri uden at få fingrene i klemme

Foto: Boligsiden

Flot ser det ud, nybyggeri. Men du risikerer at stå med færre kvadratmeter end forventet – eller flere kvadratmeter, som du skal betale ekstra for. Måske kan du ikke flytte ind til den aftalte tid, og måske er der fejl og mangler, du ikke havde forudset. Boligsiden.dk har sammen med advokat Kristian Dreyer samlet fem tip til hjælp for dig, der køber nyt.

Har du før købt færdigbyggede boliger med nogle år på bagen, er du vant til at gå tilstandsrapporten grundigt igennem og tjekke alt, hvad der tjekkes kan, når boligen besigtiges. Er gulvene ridsede, er der fugt på væggen i kælderen, og hvor gammelt er taget? Men det er en helt anden sag at købe projektsalg, det vil sige at købe en bolig, der slet ikke er færdigbygget. Her skal du ikke bekymre dig om slidte gulve eller et gammelt tag. Måske tror du, at det er bekymringsfrit at købe nyt, men så let er det desværre ikke.

”Der kan være lige så mange usikkerhedsmomenter ved at købe projektsalg som ved at købe en brugt bolig. Men man kan gøre det nemmere for sig selv ved at sætte sig ind i, hvor problemerne kan opstå og dernæst sikre sig selv bedst muligt gennem kontrakten, man skriver under på”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Tip #1: Undgå, at prisen stiger

Det kan blive dyrere end forventet at købe projektsalg, og det er et af de områder, hvor du skal være særligt opmærksom, hvis du køber nyt.

”Hvis arealet ikke bliver som forudset i byggeriet, vil prisen typisk også blive reguleret. Ofte er der arealændringer, fordi man først kan foretage en helt præcis arealopmåling ret sent i byggeforløbet. Hvis arealet bliver anderledes end forudsat, bør du sikre dig, at prisen ikke kan blive højere. Hvis prisen alligevel bliver højere, og du skal betale en tillægskøbesum, skal du huske at have finansieringen af den ekstra sum på plads. Det vil være ærgerligt, hvis du efterfølgende står med et finansieringsproblem”, siger advokat Kristian Dreyer, partner i SVEJGAARD | GALST | QWIST Advokataktieselskab.

Tip #2: Få, hvad du (tror du) køber

Køber du en bolig, mens den stadig kun er på tegnebrættet, er der en risiko for, at dét, du har skrevet under på at købe, ikke helt kommer til at matche de tegninger, du har set. Jo længere byggeriet er, desto større chance er der for, at du får det, du forventer.

”Man skal gøre sig klart, at der både kan og vil komme mindre ændringer i det endelige resultat. Ændringer kan opstå, hvis myndighederne stiller uforudsete krav til byggeriet, eller hvis det under projekteringen viser sig, at man må ændre lidt på byggeriet. Ændringer vil derfor ofte ses i projekter, hvor der endnu ikke er opnået byggetilladelser, mens projektkøb længere inde i byggefasen ofte indebærer mindre risiko for ændringer. Som køber behøver man ikke frygte, at ændringerne er væsentlige, for i givet fald vil man være berettiget til at annullere eller hæve købet”, siger Kristian Dreyer.

Tip #3: Sikr dig, at du får udbedret eventuelle mangler

I forbindelse med overtagelsen af boligen, kan du risikere at opdage, at der er fejl og mangler. Her skal du sikre dig, at du ikke selv kommer til at hænge på udgiften til at få fejlene og manglerne udbedret.

”Det gode ved projektsalg i dag i modsætning til før år 2008 er, at man i dag har lovpligtige byggeskadeforsikringer, der dækker tab i forbindelse med væsentlige bygningsmangler”, siger Kristian Dreyer, og fortsætter:

”Man bør som køber sikre sig, at kontrakterne sikrer, at både fællesejendommen og hver enkelt bolig bliver gennemgået, og at der er sikkerhed for, at mangler udbedres af developeren, inden købesummen helt frigives, eller at der foretages et passende tilbagehold. Med stor fordel bør man anvende brancheorganisationernes standardgaranti, hvor der er mulighed for at tilbageholde lidt af købesummen til sikkerhed for developers udbedring af mangler ved selve boligen. Køberne bør være opmærksomme på, at mange developere fraviger disse vilkår. Sørg derfor altid for at have en rådgiver med på sidelinjen”, siger Kristian Dreyer.

Tip #4: Sørg for at have en fleksibel overtagelsesdag af din nuværende bolig

Der vil ofte opstå forsinkelser, og det hører mere til undtagelsen end hovedreglen, at byggeprojekter afleveres til tiden.

“Skal man sælge sin gamle bolig, før man flytter i nyt, bør man overveje at gøre overtagelsesdagen fleksibel, så hvis indflytningsdagen på den nye projektbolig udskydes, kan overtagelsesdagen på boligen, der sælges, tilsvarende ændres. Ellers kan man risikere at stå uden tag over hovedet i mellemperioden”, siger Kristian Dreyer.

Tip #5: Dokumenter din ret

Får du eksklusiv brugsret til eksempelvis et mindre havestykke, tagterrasse eller en parkeringsplads, bør du sikre, at den eksklusive brugsret er tinglyst og fremgår af vedtægten.

Der er over 1.000 boliger med byggeår i 2015 eller senere til salg netop nu.