Det samlede boligsalg steg med knap 100 nye handler i uge 41

Foto: Boligsiden.

Nye ugetal fra Boligsiden viser, at der i uge 41 blev solgt 99 flere boliger sammenlignet med ugen forinden. Det er især antallet af solgte lejligheder, der er steget i løbet af den forgangne uge, men for alle boligtyper gælder det, at boligsalget er langt under niveau sammenlignet med forrige år.

I løbet af de seneste par uger har boligmarkedet bevæget sig i nogenlunde samme nedadgående takter, hvor der er blevet solgt færre boliger, når man sammenligner med de forgangne uger.

Nye ugetal fra Boligsiden viser dog, at der i uge 41 var en mindre stigning i det samlede boligsalg i forhold til ugen forinden.

Således blev der i alt solgt 1.147 boliger i uge 41, hvilket er 99 flere realiserede bolighandler sammenlignet med tallene fra uge 40, hvor der blev solgt 1.048 boliger. Dermed er boligsalget steget med ni procent på en uge.

”De seneste par uger har vi set et fald i boligsalget, som har været i omtrent den samme størrelsesorden. Det er altså noget nyt, at vi nu igen ser en mindre stigning i boligsalget,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Det er dog vigtigt at hæfte sig ved, at en stigning på knap 100 flere solgte boliger på en uge er en ganske beskeden stigning i et historisk perspektiv. Og med de nuværende økonomiske udfordringer med rentestigninger, inflation og energikrisen taget i betragtning, så er boligmarkedet under forandring, hvor vi alt andet lige vil se et lavere boligsalg. Derfor er den stigning, vi nu ser i uge 41, nok mere et udtryk for tilfældigheder, end det er et udtryk for en tendens.”

Det samlede boligsalg er desuden langt under niveau i forhold til de seneste år. Eksempelvis blev der solgt 38 procent flere boliger samme uge sidste år, mens der i uge 41 i perioden 2015-2019 i gennemsnit blev solgt 1.675 boliger i alt – altså 32 procent flere boliger, end det er tilfældet i samme uge i år.

Flest solgte ejerlejligheder

Både hussalget og sommerhussalget er stagneret sammenlignet med sidste uge, mens salget af ejerlejligheder er steget med 36 procent.

Således blev der i alt solgt 250 ejerlejligheder i uge 41, hvilket i konkrete tal er 66 flere gennemførte handler i forhold til ugen forinden. Et salgstal, der igen er langt under niveau sammenlignet med de seneste år.

Som eksempel blev der i perioden før corona, årene 2015-2019, i gennemsnit solgt 380 ejerlejligheder i uge 41, hvilket er 34 procent flere, end der er solgt samme uge i år.

”Der er igen tale om en yderst beskeden stigning i lejlighedssalget i uge 41, som i sig selv ikke er bemærkelsesværdig. Det eneste, der gør, at stigningen nu er iøjnefaldende, er, at den kommer oven på flere ugers faldende salg,” siger Birgit Daetz.

Der kom i alt 212 nye boliger til salg i uge 41.

Grafen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt for hver uge i hhv. 2015-2019, 2020, 2021 og 2022 fordelt på samtlige boligtyper. Kilde: Boligsiden

Grafen viser, hvor mange nye boliger der er blevet sat til salg for hver uge i hhv. 2015-2019, 2020, 2021 og 2022 fordelt på samtlige boligtyper. Kilde: Boligsiden