Hussalget i uge 40 rammer næstlaveste niveau for i år

Foto: Unsplash

Boligsalget fortsatte i sidste uge den nedadgående retning for samtlige boligtyper, viser Boligsidens nye ugetal. For villaer/rækkehuse er der tale om det næstlaveste niveau for hele 2022 – kun overgået af uge 31 i slutningen af sommerferien.

Salget af boliger fortsætter med at aftage i nogenlunde samme tempo, som vi har set de seneste uger.

Det viser Boligsidens nye ugetal for uge 40.

Her fremgår det, at der i alt blev solgt 1.102 boliger i sidste uge, hvilket er syv procent færre solgte boliger sammenlignet med ugen forinden.

I konkrete tal blev der dog kun solgt 79 færre boliger i uge 39 i forhold til sidste uge. Således er boligsalget nogenlunde på niveau med salgstallene fra de seneste uger.

”Det er nu tredje uge i træk, at vi ser et fald i boligsalget i nogenlunde samme størrelsesorden. Der synes med andre ord at være en stabil og moderat tilbagegang i antallet af solgte boliger,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Færre solgte boliger end forrige år

Ser vi nærmere på boligsalget fordelt på boligtyper, blev der eksempelvis solgt 688 huse i sidste uge, hvilket er det næstlaveste niveau, vi har set i år. Kun i uge 31, som var omkring afslutningen af sommerferien, er der solgt færre huse på ugebasis i år.

Dermed placerer sidste uges hussalg sig 28 procent under gennemsnittet for samme uge i årene 2015-2019, hvor der blev solgt 954 huse i uge 40.

“Ofte ser vi en mindre fremgang i hussalget i ugerne efter sommerferien og frem mod efterårsferien. Men i år har den modsatte tendens været gældende, hvor vi har set en opbremsning i særligt de seneste seks uger,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

“Det hænger naturligvis sammen med den økonomiske situation, hvor stigende renter, høj inflation og galoperende energipriser sætter danskernes økonomi under pres og dermed også mindsker købekraften hos mange. Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at salget ligger meget under gennemsnittet for årene inden coronapandemien.”

Også for ejerlejligheder er der tale om et kraftigt fald, når vi sammenligner tallene fra uge 40 i år med tallene fra samme uge i de forrige år. Således blev der solgt 200 ejerlejligheder i sidste uge, hvilket er cirka halvdelen af, hvad der blev solgt i uge 40 sidste år og i årene 2015-2019.

Salget af sommerhuse følger samme tendens som de øvrige hustyper. Der blev i alt sat 2.221 nye boliger til salg i sidste uge, hvilket er på niveau med tallene fra både uge 39 i år samt tallene fra uge 40 i perioden 2015-2019.

Grafen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt for hver uge i hhv. 2015-2019, 2020, 2021 og 2022 fordelt på samtlige boligtyper. Kilde: Boligsiden

Grafen viser, hvor mange nye boliger der er blevet sat til salg for hver uge i hhv. 2015-2019, 2020, 2021 og 2022 fordelt på samtlige boligtyper. Kilde: Boligsiden