Boligsalget daler i samme tempo for anden uge i træk

Foto: Boligsiden

Nye ugetal fra Boligsiden viser, at antallet af solgte boliger fortsætter de samme nedadgående takter i uge 39. Det dalende boligsalg gælder for samtlige boligtyper.

Det er mandag, og traditionen tro er Boligsiden klar med friske tal om, hvordan aktiviteten har været på boligmarkedet i den forgangne uge.

Og ifølge Boligsidens nye ugetal fortsætter salget af boliger med at aftage, ligesom vi har set i løbet af de seneste uger.

Tallene viser nemlig, at der i sidste uge (uge 39) blev solgt 1.212 boliger. Det er nogenlunde på niveau med det antal solgte boliger, vi så i 38, hvor der blev solgt 1.231 boliger. Således er boligsalget faldet med to procent i løbet af den seneste uge – et fald, som er på niveau med tallene fra sidste uge.

”Det er tydeligt, at de aktuelle omstændigheder som rentestigninger, inflation samt energi- og elpriser på himmelflugt gør, at der er mindre handelsaktivitet på boligmarkedet,” fastslår Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Men modsat de seneste uger indikerer tallene fra uge både 38 og 39, at det aftagende tempo er ved at stilne af. Så selv om der bliver solgt færre boliger, tyder det på, at salget er på et mere stabilt niveau,” tilføjer hun.   

Lavere niveau i forhold til forrige år

Selv om det samlede boligsalg efter alt at dømme aftager i et moderat tempo, er der trods alt tale om markant færre solgte boliger sammenlignet med de seneste år.

Eksempelvis blev der i uge 39 i år solgt 773 huse i alt. Det er et fald på 31 procent i forhold til tallene fra samme uge sidste år. Samtidig lå gennemsnitssalget for huse for uge 39 i perioden 2015-2019 på 1.011 styks, hvilket er 24 procent mere, end der blev solgt i samme uge i år.

For både lejligheder og sommerhuse er antallet af solgte boliger knap halveret sammenlignet med de gennemsnitlige salgstal for uge 39 i årene 2015-2019. Samme mønster viser sig for begge boligtyper, hvis man sammenligner tallene for uge 39 i år med tallene for samme uge sidste år.

”Den nedgang i salget, vi lige nu oplever, skal ses i lyset af, at der i de seneste mange år nærmest kun har været fremgang i boligsalget – særligt under corona. Det er derfor vigtigt at huske på, at der ikke er tale om en total opbremsning, da der stadig bliver solgt mange boliger,” siger Birgit Daetz.

Færre nye boliger til salg

Der blev i alt sat 2.179 nye boliger til salg i uge 39. Det er et fald på 10 procent sammenlignet med sidste uge, hvor der blev sat 2.414 nye boliger til salg.

Antallet af nye boliger til salg er dog nogenlunde på højde med det, der blev sat til salg i uge 39 i 2021 samt i perioden 2015-2019, hvilket gør sig gældende for samtlige boligtyper.      

Grafen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt for hver uge i hhv. 2015-2019, 2020, 2021 og 2022 fordelt på samtlige boligtyper. Kilde: Boligsiden

Grafen viser, hvor mange nye boliger der er blevet sat til salg for hver uge i hhv. 2015-2019, 2020, 2021 og 2022 fordelt på samtlige boligtyper. Kilde: Boligsiden