Boligsalget kører i fortsat afdæmpet tempo

Foto: Unsplash

Nye ugetal fra Boligsiden viser, at salget af huse og ejerlejligheder i uge 38 lå på nogenlunde samme niveau som i forrige uge.

Nye ugetal fra Boligsiden viser, at der samlet blev solgt 1.261 boliger i uge 38. Det er en mindre stigning på to procent sammenlignet med salgstallene for uge 37, hvor der i alt blev solgt 1.240 boliger.

Stigningen udgøres dog reelt af blot 21 flere solgte boliger i den forgangne uge, og dermed holder boligsalget niveauet fra sidste uge.

Boligsalget kører med andre ord i et fortsat afdæmpet tempo, men omvendt lader det også til, at der i hvert fald for nuværende er sat en stopper for den nedadgående retning, som boligsalget ellers har haft på det seneste.

Sidste uges 1.262 solgte boliger vidner dog samtidig om en generelt lavere handelsaktivitet, end vi typisk har set på dette tidspunkt i de seneste år.

Eksempelvis blev der solgt 2.028 boliger i uge 38 sidste år. Og sammenligner vi med gennemsnittet for samme uge i årene 2015-2019, er der tale om et fald i salget på 30 procent, idet der i den periode i gennemsnit blev solgt 1.796 boliger.

”Boligmarkedet forbliver foreløbigt i en fase med mindre aktivitet i forhold til det, vi har set de seneste år,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Med rentestigninger, inflation og stigende el- og energipriser har danskerne generelt set fået færre penge at købe bolig for. Og det sætter sig blandt andet i boligmarkedet i form af færre bolighandler,” tilføjer hun.

Splittet op på de enkelte boligtyper, bød salget af huse på en mindre stigning i sidste uge, imens salget af lejligheder var på niveau med forrige uge. Endelig faldt salget af sommerhuse en smule sammenlignet med forrige uge.

Flere sælgere på boligmarkedet

Anderledes ser det ud, når vi ser på antallet af nye boliger, der sættes til salg. Her er der nemlig fortsat tale om en opadgående tendens. I løbet af uge 38 blev der således sat 2.014 nye boliger til salg, hvilket er en stigning på fem procent sammenlignet med ugetallene for uge 37.

Grafen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt for hver uge i 2022 fordelt på samtlige boligtyper. Kilde: Boligsiden

Grafen viser, hvor mange nye boliger der er kommet til salg for hver uge i 2022 fordelt på samtlige boligtyper. Kilde: Boligsiden