Boligsælgere pålægges nye udgifter

Foto: Boligsiden

Hvert år bruger danske boligsælgere mere end 1 mia. kroner på tekniske rapporter ved boligsalg. Fra.maj skal der nu også udarbejdes et såkaldt el-eftersyn ved salg af boliger, som kommer oven i tilstandsrapporten og energimærket.

EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann stiller spørgsmålstegn ved værdien af de mange rapporter.

“Det er næsten tabubelagt at stille spørgsmål til ordningernes værdi, når det drejer sig om miljø og forbrugere. Men vi bliver nødt til at forholde os til, at boligsælgerne, som også er forbrugere, hvert år bruger formuer på rapporter, som ingen kan dokumentere en effekt af i form af energiforbedringer og mere miljøvenlige boliger”, skriver EDC i en pressemeddelelse.

Sælger skal betale

I forbindelse med indførelse af el-eftersynet udvides indholdet af tilstandsrapporten. Og i begge tilfælde er det sælger af ejendommen, der skal punge ud, for at køber får disse oplysninger.  For at slå hovedet på sømmet barsles der samtidig med et forslag om, at køber skal kunne få rådgivning, som også skal betales af sælger, om energi i forhold til den købte ejendom.

Læs også: Andelsboliger har bedre energitilstand end ejerlejligheder

“Jeg mener, at grænsen er nået, for hvor meget man kan pålægge sælger at betale for rapporter, der i mange tilfælde har en yderst tvivlsom nytte, og som alene kan bruges af køber, der endda som oftest ikke bruger rapporterne til egentlige energiforbedrende tiltag”, siger Jan Nordmann.

Sælgers udgift stiger fra 14.000 til 24.000 kr.

Tilstandsrapport og energimærke for et typisk parcelhus på 140 kvm. koster i dag omkring 10.000 kr. Med nye oplysninger om bl.a. termostatventilers funktionsduelighed forventes det, at tilstandsrapporten kommer til at stige op til 25 pct. Det nye el-eftersyn kommer til at koste knap 2.100 kr. yderligere. Hertil kommer, at forsikringsbranchen har anslået, at ejerskifteforsikringen kommer til at stige med op til 50 pct., fordi den skal dække mere. Og så anslås det, at energirådgivningen til køber kommer til at koste sælger 3.000 kr. Alt i alt kommer de nye regler til at koste en hussælger af et ganske almindeligt hus yderligere ca. 10.000 kr. oveni de 14.000 kr., som han allerede betaler for rapporter og forsikring til køberen.

Rapporter vil koste i alt 1,3 mia. kr. om året

Med et normalt salg på 75.000 boliger om året i Danmark betyder det, at danske boligsælgere årligt skal betale op mod 1,3 mia. alene til rapporter. Hertil kommer betaling for ejerskifteforsikringer.

“Man kan jo ikke lade være med at tænke på hvor store energibesparelser, der kunne opnås, hvis man i stedet brugte pengene på reelle tiltag, siger Jan Nordmann.

“I samme ombæring kan man jo spørge, hvorfor det er sælger, der skal betale for el-eftersyn og energimærke inklusive rådgivning til køber? Er det mon ikke fordi, at køber ikke tillægger disse rapporter så megen værdi, at han selv vil betale dem?”

Staten: Energimærke bruges ikke

En rapport fra Statens Byggeforsknings Institut (SBI) fra september 2011 påviser, at energimærkningsordningen ikke bruges til noget af boligkøberne, ganske enkelt fordi spørgsmålet ikke rigtig interesserer køberne.

“Det virker næsten desperat, at man i erkendelse af at de mange penge til rapporter ikke omsættes til energirenoveringer, vil pålægge boligsælgerne endnu flere omkostninger, denne gang til rådgivning af den nye ejer. Det er simpelthen ikke rimeligt, og da slet ikke i en tid med faldende boligpriser og masser af boligsælgere, der ikke har overskud ved salget”, siger Jan Nordmann.

Frygter flere rapporter og flere udgifter

“Omfanget af rapporter har nået et omfang, hvor det begynder at ligne rapporter for rapporternes skyld. Samtidig frygter jeg, at der er mere på vej, f.eks. et kloak-eftersyn. Jeg vil samtidig gerne advare mod, at de mange rapporter kan blive en trussel for hele grundlaget for ordningen om tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Kernen er jo, at sælger ved at udarbejde disse rapporter slipper for sit 10-årige ansvar, men mange synes at have glemt, at det er en frivillig sag, om sælger vil dette. Rapporterne kan blive så stor en udgift for sælger, at han helt fravælger ordningen og i stedet påtager sig et 10-årigt ansvar for ejendommens tekniske stand. Og så er vi tilbage ved situationen før 1996”, siger Jan Nordmann.

Find mere om