Vi hader naboens larm

Foto: Boligsiden

To ud af tre bliver generet af naboen. I langt de fleste tilfælde er det støj fra naboen, der generer os. Men naboens kæledyr er heller ikke i høj kurs, viser undersøgelse blandt brugerne på Boligsiden.dk.

Det er fredag aften, og naboen holder fest. Lørdag slår naboen græs, mens du spiser på terrassen, og søndag kværner naboens tv uafbrudt og så højt, at du sagtens kan følge med inde hos dig. Støj er dét, der generer os allermest ved vores naboer, viser en undersøgelse blandt 1.117 af brugerne på Boligsiden.dk.

”Rigtig mange er plaget af støj i etagebyggerier, hvor man bor tæt, og væggene kan være tynde. Men også i villakvarterer er der støjplager både fra de maskiner, naboen bruger i haven, fra fester og fra leg eller råb”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Katteprutter og hundeglammen

Der er ingen tvivl om, at alle elsker deres egne kæledyr, men når det kommer til naboens, er sagen en ganske anden. Næst efter støjgener kommer irritationen over naboens kæledyr: Katten, der altid vælger at prutte i din have, og hunden, der altid hyler og gør, når den er alene hjemme.

Bor man i lejlighed er det især hundene, der kan være en gene, hvis de glammer, hyler og piber. Lyden kan nemt gå igennem væggene til de omkringliggende lejligheder. I villakvarterene er det især kattene, der lægges for had, fordi de nu engang går, hvor de har lyst til, og oftest prutter i andre haver end der, hvor de hører til.

Udover støj og kæledyr bliver vi også generet af lugte fx fra naboens grill eller fra tobaksrygning, og vi bliver generet af naboens rod og affald, mens naboens børn og naboens evne til at respektere skellet ikke er så stort et problem. Hver tredje bliver heldigvis slet ikke generet af naboen.

Vær en god nabo

Er du træt af naboen? Så er naboen måske også træt af dig. Det bedste, du kan gøre, er at være en god nabo fra starten af og få snakket med dine naboer, før konflikten udvikler sig.

”Nogle naboer er uden for pædagogisk rækkevidde, men nabostridigheder kan også opstå, hvis man blot er kommet forkert ind på hinanden fra starten af. Her kan det hjælpe at gå en runde og snakke med naboerne, når man flytter til at nyt kvarter. Fortæl dem, hvornår du holder indflytterfest, så de ved, hvornår der kan komme noget larm fra din have eller lejlighed. Det er en rigtig dårlig start, hvis du møder dine naboer første gang, når de kommer og klager over støjen fra din fest”, siger Birgit Daetz.

Skal du bygge om eller bygge til, så informer naboerne om, at der kan komme noget byggestøj, og at der nok vil rode lidt omkring dit hus inden for den tidsramme, byggeriet er sat til. Helt generelt vil man som nabo gerne vide, hvis der sker noget på din grund, der kommer til at påvirke dem, fx støj eller placering af en container på vejen.

Får du en ny nabo, kan du også selv gøre meget for at etablere en god kontakt. Hils på, og byd velkommen til kvarteret.

”Får man sat ansigter på hinanden fra start, vil man som nabo også være mere tilbøjelig til at vise hensyn, fordi naboen måske hedder Mogens og virker som et rart menneske og ikke bare er en eller anden ubekendt”, afslutter Birgit Daetz.

Vil du så langt væk fra naboen som muligt? Find en bolig på en stor grund. Så har du de bedste muligheder for at lægge fysisk afstand til naboen.