Hus med kælder skræmmer stadig mange 

Foto: Boligsiden

Villaer med kælder gør boligkøberne nervøse. Frygten for at få en vandskade spiller en rolle, når boligjagten sættes ind, viser ny undersøgelse blandt brugerne på Boligsiden.dk. Læs mere om undersøgelsen og om hvordan, du sikrer dit hus mod skybrud og vandskader.
 

En kælder er for mange husejere både fuldstændig uundværlig og samtidig en kilde til bekymring. Kælderen er et af de mere udsatte rum i forbindelse med skybrud og oversvømmelser, og det får kommende husejere til at overveje det en ekstra gang, hvis huset de har udset sig, har en kælder.

I en undersøgelse blandt brugerne på Boligsiden.dk svarer 44 procent, at de vil være meget bange for vandskader, når de kigger på hus, hvis der er en kælder, der kan blive oversvømmet. 29 procent vil kun være nervøse, hvis huset ligger meget lavt eller på anden måde er særligt udsat, mens 20 procent generelt kun vil være lidt nervøse for vandskader. Henholdsvis 4 og 3 procent vil ikke bekymre sig meget eller slet ikke bekymre sig, hvis huset har kælder.

”Der er stort fokus på skybrud i medierne, og mange kender nogle, der har fået oversvømmet kælderen, så det er klart, at det er noget, man som kommende huskøber er opmærksom på”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Boligejere har lært noget af skybruddet i 2011

Ifølge statistikker fra Forsikring og Pension blev der i 2015 anmeldt 3.592 vandskader på villaer som følge af skybrud. Det er færre end det årlige antal anmeldelser i årene 2006-2011. I årene efter 2011 faldt antallet af skybrudsskader.

Det voldsomme skybrud i 2011 har formentlig fået mange boligejere til at tage skybrud og risiko for vandskader mere alvorligt, og mange har taget konsekvensen og fået lagt omfangsdræn, sikret kloakkerne og andre tiltag, der har været med til at forebygge skybrudsskaderne. Som boligkøber bør man derfor ikke som udgangspunkt være bange for et hus med kælder men spørge ind til, hvordan den er sikret eller kan sikres, og undersøge, hvor udsat den er for vandskader ved skybrud.

Ifølge DMIs prognoser for fremtidens klima i Danmark vil den årlige mængde nedbør stige, ligesom at vejret vil blive mere ekstremt. Skybrudssikring vil derfor kun blive mere aktuelt fremover.

Nemme råd – sådan undgår du vandskader

  • Luk vinduer, døre og udluftningskanaler og -spjæld, så det ikke regner direkte ind
  • Rens tagrender og afløb, så vandet kan løbe væk
  • Fjern værdifulde genstande og ting, der ikke kan tåle vand, fra kælderen. Brug stålreoler og andet standhaftigt materiale til kældre, der kan blive udsat for fugt.

Gode råd for at undgå vandskader ved skybrud på sigt

  • Sørg for, at grunden hælder væk fra huset, så vandet løber væk fra og ikke ind mod ydervæggene. Det gælder også anlagte terrasser
  • Grav render eller læg omfangsdræn for at lede vandet væk fra huset
  • Anlæg regnvandsbede
  • Sørg for ikke at have for store arealer med fliser i haven, der gør det svært for regnvandet at trænge ned i jorden
  • Monter tilbageløbsspærre i kloakkerne for at forhindre vandet i at trænge op gennem riste i fx kældergulvet

Sådan gjorde vi:

På Boligsiden.dk stillede vi i perioden  22. – 28. juni spørgsmålet: ”Har det betydning, når du kigger på hus, hvis der er en kælder, der kan blive oversvømmet?” 1.056 svarede, og svarene fordelte sig sådan her:

Find mere om