Fem procent ejer en bolig men står ikke på skødet

Foto: Pixabay.

En undersøgelse blandt brugerne på Boligsiden.dk viser, at fem procent af dem, der har købt en bolig med sin partner, ikke selv står på skødet.

Spørger man brugerne på Boligsiden.dk, svarer et overvejende flertal, at de selv står på skødet på den ejerbolig, de bor i. Knap seks procent står ikke på skødet, da det er partnerens bolig, og så er der fem procent, der har købt bolig sammen med partneren, men hvor kun partneren står på skødet. Det er foruroligende, mener Boligsidens kommunikationsdirektør Birgit Daetz.

”Som udgangspunkt bør man have sit navn på skødet, når man køber ejerbolig. Det gælder også, selvom man er gift med den person, man køber bolig sammen med. Når fem procent ikke står på skødet, har de en potentiel risiko for at komme i klemme senere, hvis parret eksempelvis går fra hinanden”, siger Birgit Daetz.

Advokatens råd

Advokat Helle Larsen er enig. Hun har oplevet flere konkrete sager, hvor kun den ene part i forholdet har stået på skødet. Ved en skilsmisse risikerer den anden part at have betalt af på gælden i boligen i årevis men mister retten til en andel i friværdien, fordi han eller hun ikke står på skødet.

”Mange tror fejlagtigt, at det er nok at have formuefællesskab eller fælleseje for at sikre sig. Det er desværre ikke rigtigt. Hvis man ikke står på skødet, har man problemet”, siger Helle Larsen, der minder om, at det ikke bare drejer sig om den primære bolig, men fx også om sommerhuset og forældrekøbet.

Der kan dog også være fordele i ikke at stå på skødet. Ønsker du ikke at stå med boligen – og den gæld, der kan være i den – hvis din partner går bort, kan det være en god ide både at holde din underskrift fra skødet men også undgå at skrive under på at blive medhæftende debitor, hvis der er lån i huset, du ikke kan eller vil stå inde for. I de tilfælde skal du så være indstillet på at flytte ud af huset, hvis din partner dør.

Tænk derfor situationen igennem og overvej, om du vil have mulighed for at blive boende i boligen, uanset hvad der sker. Det kan også have betydning for de pensions- og forsikringsløsninger, I vælger.

Hvis den ene har gæld fra tidligere, er det også vigtigt, at man tænker sig godt om i forbindelse med boligkøbet. Der er ingen standardsvar, og derfor bør man altid søge rådgivning i den konkrete sag, når man køber bolig.

Få er i tvivl

Blot 1,6 procent af dem, der bor i ejerbolig, svarer, at de ikke ved, om de står på skødet.

”Det er positivt, at andelen er så lav. Det betyder, at langt de fleste ved, hvad de har skrevet under på – og om de har skrevet under. Det er en nødvendig forudsætning for dernæst at forstå, hvilken betydning underskriften – eller mangel på samme – har”, siger Birgit Daetz.

Fakta: Sådan gjorde vi

Boligsiden.dk stillede vi i perioden 1. – 9. december spørgsmålet: ”Står dit navn på skødet på din ejerbolig?” 1.161 svarede.

Find mere om