De stigende energipriser bekymrer boligejerne

En ny brugerundersøgelse på Boligsiden viser, at langt flere boligejere end tidligere er bekymrede for de stigende energipriser.

På Boligsiden har vi med jævne mellemrum spurgt boligejerne, hvad der bekymrer dem mest. Svarene plejer at fordele sig nogenlunde ligeligt mellem bekymringen for højere skatter, at det bliver umuligt at sælge boligen, at miste jobbet og faldende boligpriser.

I den nyeste udgave af den afstemning er der imidlertid kommet en ny fremtrædende bekymring til. Og det er stigende energipriser. 15,4 procent af brugerne i afstemningen svarer, at det er deres største bekymring. I den seneste udgave af undersøgelsen fra 2019 drejede det sig kun om 1,4 procent.

Bekymringen kommer efter, at energipriserne her op mod fyringssæsonen er steget markant. Det drejer sig særligt om priserne på naturgas og elektricitet.

”Den seneste tids stigninger i energipriserne har sat sig som bekymringer hos boligejerne. For stigningerne er markante, og de betyder, at mange familier må ind i budgettet og justere de månedlige energiudgifter. De penge skal boligejerne finde et andet sted, og er økonomien i forvejen stram, kan de stigende energipriser for nogle købere betyde, at de ikke kan få budgettet til at hænge sammen,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Ifølge Danske Banks chefanalytiker Louise Aggerstrøm Hansen kan en familie, der opvarmer huset med naturgas, ende med en merudgift på mellem 800 og 1.200 kroner.

Bekymringer følger samfundstendenser

Mens bekymringen for de stigende energipriser er undersøgelsens højdespringer, så er det også værd at bemærke, at en hel del flere end tidligere nu fremhæver bekymringen for rentestigninger.

Og ligesom med de stigende energipriser er bekymringen for rentestigningerne ikke grebet ud af den blå luft.

I det hele taget kan svarene i undersøgelsen i store træk føres tilbage til tendenserne i vores samfund. Det betyder blandt andet, at langt færre end tidligere er mest bekymrede for, om de kan sælge boligen, mens færre boligejere fremhæver frygten for at miste jobbet.

”Havde vi lavet den her undersøgelse i dagene efter den første corona-nedlukning i marts 2020, ville mange svare, at de var nervøse for faldende boligpriser. Nu gik det helt anderledes end ventet, og skulle man komme i en situation, hvor det er nødvendigt at sælge, så er det relativt let at komme af med boligen til en god pris. Samtidig ser vi et fald i bekymringen for at miste jobbet. Det er et udtryk for, at den meget lave arbejdsløshed i Danmark giver mange en stor følelse af jobsikkerhed,” siger Birgit Daetz og konkluderer:

”Forskydningerne i resultaterne af de her undersøgelser er et udtryk for, at boligejernes bekymringer udvikler sig i takt med, at samfundet, økonomien og boligmarkedet flytter sig. Det er bekymringen for de stigende energipriser et skoleeksempel på.”

Sådan gjorde vi:

Afstemningen er foretaget blandt Boligsidens brugere i perioden 1. til 13. december 2021. I alt 1.436 brugere har svaret på spørgsmålet:

Svar2017201820192021
Højere skatter20,9%22,3%24,4%22,3%
Faldende boligpriser13,4%17,4%18,8%17,0%
Stigende energipriser2,8%2,4%1,4%15,4%
At det bliver umuligt at sælge boligen26,6%22,4%23,8%14,8%
At miste jobbet22,5%19,6%21,3%13,5%
Stigende renter8,3%10,0%4,0%10,0%
Afslutning på afdragsfri periode på lånet3,9%2,5%2,3%2,8%
Andet1,8%3,4%4,0%4,3%

(Kilde: Boligsiden)

Find mere om