Boligkøberne frygter skybrud og vand i kælderen

Foto: Boligsiden

Risiko for vand i kælderen under skybrud er et stort minus hos de danske huskøbere. I en ny afstemningen blandt brugerne på Boligsiden svarer næsten halvdelen, at det har stor betydning, hvis der er fare for oversvømmelse.

Skybrudssæsonen er i gang, og de seneste års voldsomme mængder nedbør under de mest markante regnskyl, har rettet stor fokus mod risikoen for oversvømmede kældre. Og det er ikke gået huskøbernes næse forbi.

I en brugerundersøgelse har Boligsiden spurgt brugerne: Har det betydning, når du kigger på hus, hvis der er kælder, der kan bliver oversvømmet? Ud af i alt 1.290 personer svarer 46 procent, at det har stor betydning, og at de ville være bange for vandskader.

”Hvis dit hus ligger lavt, kan et enkelt skybrud få store konsekvenser. Én ting er alle de ejendele, der går tabt, noget andet er det arbejde, der venter efterfølgende i forbindelse med at få fugten ud af gulv og vægge og få sat i stand. Og i sidste ende kan det baseret på meldingerne fra vores brugere åbenbart også blive sværere at sælge et hus, hvor der er risiko for vand i kælderen,” siger Birgit Daetz.

Stigning i bekymrede købere

For godt og vel et år siden lavede Boligsiden en identisk brugerundersøgelse, og alt tyder på, at endnu flere er blevet bevidste om faren for oversvømmelse.

”Når vi sammenligner den nye brugerundersøgelse med den, vi lavede sidste år, er der sket en stigning på knap tre procent i andelen, der svarer, at det har stor betydning, om der er en kælder, der kan blive oversvømmet,” siger Birgit Daetz, og fortsætter:

“Det betyder, at det er noget, der fylder meget i folks bevidsthed. Og derfor er det en god idé som sælger af et hus med kælder at undersøge, om man kan gøre sig nogle foranstaltninger, så der er færre risici forbundet med en handel for køber.”

I alt 90 procent i undersøgelsen angiver en grad af bekymring for vandskader, mens kun fire procent svarer, at de slet ikke er bekymret.

Afstemningens resultater:
Afstemningen er foretaget blandt brugerne på Boligsiden i perioden fra 28. juni til 11. juli. I alt er der afgivet 1.290 svar til spørgsmålet:

Har det betydning, når du kigger på hus, hvis der er en kælder, der kan blive oversvømmet?