Scor en billig lejlighed i de mindre storbyer

Scor en billig lejlighed i de mindre storbyer
Skrevet af Henrik Nielsen
GEM ARTIKEL    Uncategorized   18. august 2011   ·   2 MIN

Der er mange penge at spare ved at købe ejerlejlighed i de mindre storbyer, mens det kan blive en meget dyr fornøjelse i landets største byer. Nu kommer boligsiden.dk for første gang med en detaljeret opgørelse af, hvordan ejerlejlighedernes månedlige nettoydelser fordeler sig prismæssigt i landets 10 største byer.

Det kommer næppe bag på nogen, at landets største byer holder de højeste priser på ejerlejligheder. Men slår man sig ned i en af landets mindre storbyer frem for de allerstørste, kan der være mange penge at spare på den månedlige nettoydelse.

En opgørelse fra boligsiden.dk viser at knap halvdelen af alle ejerlejligheder, der er til salg i hovedstaden, koster over 12.000 kr. i månedlig nettoydelse, mens stort set ingen koster under 5.000 kr. Vender man derimod blikket mod Randers, er billedet stik modsat. Her koster over halvdelen af alle ejerlejligheder under 5.000 kr. i månedlig nettoydelse.

”Hele 40 pct. af alle udbudte ejerlejligheder i København koster over 12.000 kr., mens det gælder for næsten 60 pct. i Frederiksberg. Derimod er der kun cirka 70 ejerlejligheder til salg i de to hovedstadskommuner, som kan fås for under 5.000 kr. Det svarer til godt 2 pct. af de knap 3.500 ejerlejligheder, der er udbudt i de to hovedstadskommuner,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk

Tallene for landets 10 største byer:

Procent boliger til salg i byområderne med forskellig nettoydelse
Ydelse Under 4.000 kr. 4.000-4.999 kr. 5.000-7.999 kr. 8.000-11.999 kr. Over 12.000 kr. Antal til salg i alt
København 0,57% 1,70% 29,88% 27,31% 40,54% 2.992
Frederiksberg 0,00% 0,00% 10,45% 30,77% 58,78% 507
Aarhus 1,51% 3,53% 27,25% 48,64% 19,07% 991
Odense 4,74% 8,98% 45,64% 20,70% 19,95% 401
Aalborg 6,70% 13,79% 49,43% 19,92% 10,15% 522
Esbjerg 6,45% 14,19% 57,42% 13,55% 8,39% 155
Randers 31,27% 25,08% 32,57% 7,49% 3,58% 307
Kolding 7,29% 11,46% 57,29% 12,50% 11,46% 96
Horsens 5,34% 14,50% 36,64% 29,77% 13,74% 131
Vejle 6,60% 7,61% 39,09% 24,37% 22,34% 197
Roskilde 2,50% 8,75% 36,25% 39,38% 13,13% 160

Lidt billigere i Roskilde

I byer som Roskilde er der lidt flere lejligheder med en månedlig nettoydelse i den mellemste prisklasse. I Roskilde, som er landets tiende største kommune, er det over 10 pct. af de udbudte ejerlejligheder, som koster under 5.000 kr. om måneden i nettoydelse. Ligeledes koster 45 pct. af udbuddet under 8.000 kr. om måneden, mens denne andel i hovedstaden kun udgør 30 pct.

”Også i Østjylland kan det være en overvejelse værd at skele til en af nabokommunerne frem for at lade valget falde på Aarhus; i Randers koster kun 10 pct. af de udbudte ejerlejligheder over 8.000 kr. om måneden. Derimod koster hver tredje under 4.000 kr., og 55 pct. af lejlighederne til salg kan fås for under 5.000 kr. om måneden”, siger Birgit Daetz.

Randers er i øvrigt den af de ti store kommuner med den laveste andel af de dyreste boliger; kun godt 3 pct. koster over 12.000 kr. i månedlig nettoydelse. I de andre jyske storbyer, Aalborg, Esbjerg, Kolding og Horsens, ligger andelen af de dyreste boliger på mellem 8 pct. og knap 14 pct. Kun Vejle Kommune stikker ud i det selskab, idet det i fjordbyen er hele 22 pct. af de udbudte ejerlejligheder, der koster over 12.000 kr. om måneden.

Fakta

Over halvdelen af de udbudte ejerlejligheder står til salg i de 10 største byer, som kun tæller omkring 36 pct. af befolkningen

  • Der er 11.200 ejerlejligheder til salg i Danmark
  • 6.500 af disse findes i de 10 største byer
  • 3.500 – mere end halvdelen heraf – i København og Frederiksberg
  • Der bor tilsammen ca. 2 mio. mennesker i de 10 storbyer
  • Det svarer til 36 pct. af landets befolkning på 5,56 mio.

Kategorier

Uncategorized