Udbuddet af huse mister pusten og stagnerer primo december

Foto: Boligsiden

Nye udbudstal fra Boligsiden viser, at der i primo december er 31.497 huse til salg, hvilket er en stigning på blot 0,8 procent sammenlignet med sidste måned. Således er de ellers trofaste stigende takter for husudbuddet de seneste otte måneder nu stagneret.

Otte måneder i træk er udbuddet af huse på det danske boligmarked kun gået én vej: Op.

Således er udbuddet af huse steget med mellem tre og syv procent måned for måned siden udgangen af februar i år.

Sådan er det ikke længere.

Boligsidens nye udbudstal viser nemlig, at der primo december er 31.497 huse til salg, hvilket er en stigning på blot 0,8 procent sammenlignet med sidste måneds udbudstal for villaer og rækkehuse.

Dermed synes de seneste måneders nærmest trofaste stigninger nu at stagnere.

I konkrete tal steg udbuddet af huse i gennemsnit med 1.174 for hver måned i løbet af de seneste otte måneder. Nu er det tal reduceret til 243. 

”Udbuddet er steget ganske beskedent i løbet af den seneste måned. Det hænger naturligvis sammen med tidens økonomiske udfordringer, som også har ramt boligmarkedet,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør på Boligsiden og fortsætter:

”I første omgang blev boligkøberne ramt, fordi deres lånemuligheder på kort tid blev begrænset betydeligt. Det betød dernæst, at der blev solgt færre boliger. Nu tager boligsælgerne tilsyneladende bestik af situationen og justerer deres forventninger til et boligsalg. Det har vi tidligere set i form af større prisnedslag, men nu ses det altså også på den aftagende stigning i udbuddet, som enten kan skyldes, at færre sætter til salg, eller at flere fjerner deres bolig fra markedet.”

I 54 af landets 98 kommuner er udbuddet af huse enten faldet eller stagneret i løbet af den seneste måned, mens husudbuddet i de resterende kommuner som minimum er steget med en procent.

Færre huse til salg end før corona

Ser vi på husudbuddet i et bredere perspektiv, er det nuværende antal huse til salg på et forholdsvis lavt niveau sammenlignet med årene før corona. For eksempel var der ni procent flere huse i udbud primo december 2019.

Omvendt er der fortsat tale om en pæn stigning i det samlede antal huse til salg i forhold til under coronaårene, hvor der nærmest var udsolgt hos landets ejendomsmæglere.

I primo december sidste år var der 32 procent færre huse i udbud sammenlignet med nu, mens der i samme periode 2020 var 16 procent færre huse til salg.

”Under corona faldt udbuddet drastisk mange steder i landet, så de seneste måneders stigninger har været yderst tiltrængt. Dengang var det hovedsageligt boligkøberne, som måtte tilpasse sig markedets omstændigheder for at realisere et boligkøb,” siger Birgit Daetz.

”Nu er tiden en anden. Både boligkøbere og -sælgere må indstille sig på at have mere realistiske forventninger til køb og salg af bolig. Parterne skal i højere grad i dialog og forhandle i processen, end de har gjort i de seneste år, hvilket minder mere om tiden før corona,” fortsætter hun.

Udbuddet af ejerlejligheder er tilsvarende stagneret i primo december med -0,1 procent sammenlignet med sidste måned, mens antallet af sommerhuse til salg er faldet med 1,4 procent i perioden.

Grafen viser antallet af villaer og rækkehuse til salg måned for måned fra primo februar 2011 og frem til primo december 2022. Kilde: Boligsiden

Antal boliger i udbudÆndringer månedÆndringer år
Villaer/rækkehuse31.4970,8%31,7%
Ejerlejligheder8.516-0,1%45,0%
Sommerhuse4.641-1,4%6,2%

Tabellen viser, hvor mange boliger der er til salg primo december 2022 fordelt på boligtyper samt de procentuelle ændringer sammenholdt med udbudstallene for primo november 2022 samt primo december 2021. Kilde: Boligsiden

Find mere om