Stor stigning i nedslaget: Køberne presser prisen på ejerlejligheder

Foto: Boligsiden

I løbet af det seneste år er den rabat, der bliver forhandlet på køb af ejerlejligheder, steget 35,6 procent på landsplan. I Hovedstaden lyder stigningen på over 50 procent, og de øvrige store byer følger trop, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

Efter flere år med eksplosive prisstigninger på markedet for ejerlejligheder, er priskurven fladet ud. Henover de seneste måneder har væksten været minimal, og nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at prisændringen fra juli til august ligger på runde nul procent.

Samtidig stiger størrelsen på den rabat, der bliver forhandlet ved lejlighedskøb. Den seneste måned er det gennemsnitlige nedslag øget med 2,8 procent, og i perioden fra august 2017 og frem til nu lyder stigningen på 35,6 procent på landsplan.

”Tallene skal forstås sådan, at udbudspriserne på ejerlejligheder fortsat stiger, men at køberne nu hiver i håndbremsen, fordi prisniveauet ganske enkelt er blevet for højt. Samtidig er udbuddet af ejerlejligheder det højeste i seks år, og det betyder, at sælgerne ikke længere kan diktere slagets gang i de forhandlinger, der nu i højere grad ser ud til at ende i købers favør,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Her er rabatten fordoblet

I de store byer, hvor lejlighedssalget udgør en god del af markedet, ligger stigningen i nedslaget over landsgennemsnittet. Mest markant er udviklingen i Aalborg, hvor nedslaget er mere end fordoblet på et år. I kommunerne København og Frederiksberg rammer ændringen 50 procent.

I august 2017 lå nedslaget på en ejerlejlighed på 80 kvadratmeter i Københavns Kommune i gennemsnit på 47.718 kroner. Nu bliver der forhandlet en rabat på over 72.000 kroner.

”Der er blevet lavet effektive tiltag fra politisk hold i forsøget på at tæmme prisudviklingen på lejlighedsmarkedet, særligt i København og Aarhus. Det gælder mere restriktive låneregler, og når folk kan købe for mindre, kommer der en overgangsperiode i salget, hvor særligt sælgerne skal forholde sig til en ny virkelighed,” siger Birgit Daetz, og fortsætter:

”Den fornemmeste disciplin som sælger er nu at prissætte korrekt. De fleste vil gerne presse citronen og lægge ud med en høj udbudspris, og det er forståeligt med de seneste års udvikling, hvor vi i en længere periode var vidne til et prishop hver eneste måned. Men markedet har ændret sig, salgspriserne er mere stabile, og det er tid til at være realistisk, hvis du vil eksekvere et hurtigt salg. Købernes adfærd er den stærkeste indikation på, i hvilken retning markedet bevæger sig.”

Ændring i nedslaget i udvalgte kommuner det seneste år:

KOMMUNEPR. KVM AUGUST 2017PR. KVM AUGUST 2018NEDSLAG FOR 80 KVM AUGUST 2017NEDSLAG FOR 80 KVM AUGUST 2018ÆNDRING SENESTE ÅR
København596 kr.902 kr.47.718 kr.72.183 kr.51,3 %
Frederiksberg693 kr.1.037 kr.55.426 kr.82.950 kr.49,7 %
Aarhus555 kr.735 kr.44.397 kr.58.807 kr.32,5 %
Odense315 kr.448 kr.25.226 kr.35.842 kr.42,1 %
Aalborg278 kr.622 kr.22.205 kr.49.792 kr.124,2 %
Hele landet496 kr.672 kr.39.673 kr.53.781 kr.35,6 %

(Tabellen viser det gennemsnitlige nedslag i henholdsvis august 2017 og august 2018. Beløbet ses både pr. kvadratmeter og for en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvm i den pågældende kommune. Kilde: Boligsidens Markedsindeks August 2018)

Øvrige nøgletal:

  • Henover det seneste år er nedslaget på villaer/rækkehuse faldet 2,6 procent. Modsat er det steget på markedet for fritidsboliger. Det ligger nu 9,6 procent over niveauet i august 2017.
  • Salgspriserne på villaer og rækkehuse forbliver stabile med en lille stigning på 0,2 procent siden sidste måned. I løbet af det seneste år ses en vækst i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på 4,7 procent på landsplan. I regionerne ligger stigningen mellem 3,8 og 5,2 procent.
  • Priserne på markedet for fritidsboliger har udviklet sig på lignende vis med en stigning på 4,8 procent på landsplan og en ændring på 0,9 procent siden juli måned i år. Den største årlige stigning ses i Region Hovedstaden, hvor fritidsboligerne i gennemsnit er blevet 10,8 procent dyrere. I Region Syddanmark er priserne derimod faldet 3,2 procent.