Salget af ejerlejligheder falder markant i 3. kvartal

Foto: Boligsiden

Dugfriske salgstal for 3. kvartal 2018 viser, at salget af ejerlejligheder fortsætter med at falde. I København by lyder nedgangen på 20 procent. Samme tendens ses i de øvrige af landets største byer.

Salget af ejerlejligheder fortsætter med at falde. Nye handelstal fra Boligsiden.dk for 3. kvartal 2018 viser, at salget ligger 14,3 procent under sidste års niveau. I faktiske tal er der solgt 4.441 ejerlejligheder fra juli til september, hvilket er 743 færre end i samme periode i 2017.

I København og omegn er udviklingen i antallet af handler dykket kraftigt. I landsdelen København by, der tæller kommunerne Frederiksberg, Dragør og København, ligger faldet på 20,8 procent. Og i en omegnskommune som Rødovre, der ellers har oplevet opadgående salgskurver de seneste år, er salget i 3. kvartal 25 procent under 2017-niveau.

”Det bliver tydeligere og tydeligere, hvor stor en effekt regeringens lånestramninger har haft i hovedstaden og ikke mindst, hvor hurtigt den har manifesteret sig i salgstallene,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, og fortsætter:

”Vi har allerede set en påvirkning af priserne, idet kurven er fladet ud. Sælgerne har dog stadig en forventning om, at det er muligt at prissætte på samme niveau som tidligere på året, men hvis købernes økonomiske muligheder bliver indskrænket, er det logik, at det får en betydning for salget.”

Projektsalget svigter

Den største nedgang i salget ses imidlertid ikke i København, men i Aalborg Kommune, hvor der er tale om et fald på 31,6 procent. I Odense Kommune falder salget 16,2 procent, mens ændringen er mere moderat i Aarhus Kommune. Her er der solgt 11,6 procent færre ejerlejligheder i perioden.

Generelt er faldet præget af et svigtende projektsalg, som netop findes i og omkring de større byer. Mens der i 3. kvartal 2017 blev handlet 1.222 projektsalgslejligheder, gælder det i år blot 708 styks. Det betyder, at faldet i projektsalget udgør omkring 70 procent af det samlede fald på markedet for ejerlejligheder.

Der er flere årsager til, at der bliver solgt færre projektsalg. Kvadratmeterprisen på nybyggeri er i den høje ende, og fordi der generelt er tale om større boliger, er de svært tilgængelige for den brede køberskare. Dertil kommer en usikkerhed omkring de fremtidige boligskatter, der træder i kraft i 2021.

”Boligskatterne kan få en afgørende effekt på projektsalget, fordi den midlertidige vurdering, der udgør beskatningsgrundlaget, ændres med en endelig vurdering, når byggeriet står færdigt. Og der kan være meget langt mellem de to vurderinger. Derudover er det stadig noget nær umuligt at lave en reel vurdering af de boliger, der først står færdige efter 2021. Det skaber usikkerhed hos køberne,” siger Birgit Daetz.

Salget af ejerlejligheder i Danmark opgjort pr. kvartal:

KVARTAL20172018ÆNDRING I PCT.
1.5.2044.578-12 %
2.5.3764.885-9,1 %
3.5.1844.441-14,3 %
4.4.720

(Kilde: Boligsiden.dk)

Øvrige nøgletal:

  • I september blev der solgt 1.454 ejerlejligheder på landsplan. I samme periode sidste år lyder antallet af handler på 1.844 styks. Faldet er særligt markant i Københavns Kommune, hvor der i sidste måned blev gennemført 26 procent færre handler sammenlignet med september 2017.
  • Villa- og rækkehussalget holder niveau, når man sammenholder 3. kvartal 2018 og samme periode sidste år. I år er der solgt 12.482 huse. Det er fire huse mere end sidste år. Er fokus på september alene, er der tale om et fald på 2,7 procent.
  • Samme tendens ses på markedet for fritidsboliger. Her er det blot et enkelt salg, der adskiller det samlede antal handler for 3. kvartal, hvor der i år blev solgt 2.707 sommerhuse. Fra september til september ses en nedgang i salget på 4,0 procent.
Find mere om