Flere bolighandler nu end i hele 2014

Foto: Boligsiden

Antallet af bolighandler har nu overhalet årsresultatet for 2014, og det ligger langt over årsresultaterne for de foregående fem år, viser tal fra Boligsiden.dk.

60.000 gange har en boligejer i år fået overdraget nøglerne til sit nyindkøbte hus, ejerlejlighed eller sommerhus. Og dermed har 2015 allerede ved udgangen af oktober overhalet årsresultatet for hele 2014 i antallet af bolighandler.

Det er ikke bare det høje antal solgte ejerlejligheder, der skaber rekorden, selvom lejlighederne er den boligtype, der for alvor har trukket fra i år. Også antallet af solgte villaer, rækkehuse og sommerhuse ligger hver for sig højere end både årsresultatet for 2014 og men også årsresultatet for årene 2010-2013.

Der er stadig to måneder tilbage af året, og 2015 kommer til at distancere sig markant fra de forrige år i antallet af bolighandler, forudser Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

”Handelsaktiviteten i 2015 kommer til at sætte nye standarder for, hvad vi kan forvente af boligmarkedet i 2016. Men selvom antallet af handler har været usædvanligt højt i år sammenlignet med årene fra 2010 og frem, så ligger vi stadig under tidligere års handelsaktivitet. Alligevel skal vi omkring ti år tilbage for at finde et højere antal handler, end vi har haft i år”, siger Birgit Daetz.

69 procent flere lejlighedssalg

Lejlighedssalget har helt fra årets begyndelse lagt hårdt ud, og efter årets første 10 måneder ligger salget af ejerlejligheder 69 procent over gennemsnittet for samme periode i årene 2010-2014. Det høje antal handler har tilsyneladende ikke ladet sig påvirke sig de stærkt stigende salgspriser. Ifølge Boligsidens Markedsindeks fra oktober er salgsprisen på en ejerlejlighed steget med 12,3 procent det seneste år på landsplan. I Region Hovedstanden lå salgsprisen 13,3 procent højere i oktober i år end i oktober 2014, og i samme periode er salgsprisen steget med helt op til 18 procent i Region Nordjylland.

”Den lave rente har givet mulighed for, at priserne fortsat har kunnet stige så meget, og derudover har der været en stor efterspørgsel på lejligheder i studiebyerne, hvor kollegieværelser bliver sværere og sværere at finde, og priserne for et lejet værelse kan være på niveau med udgifterne til en lille ejerlejlighed”, siger Birgit Daetz.

Rækkehuse giver villaer baghjul

Rækkehussalget har imponeret ved i de første 10 måneder i år at ligge 62 procent over gennemsnittet for samme periode i årene 2010-2014. Trods et godt villasalg, der ligger 33 procent over gennemsnittet for de første 10 måneder i 2010-2014, så er det tydeligt, at huskøberne har kastet deres kærlighed på det bynære rækkehus.

Solskin på sommerhusmarkedet

Solen har også skinnet over sommerhusmarkedet i år, hvor antallet af handler efter 10 måneder lå 38 procent over gennemsnittet for samme periode i årene 2010-2014. Sommerhusejerne har også kunnet glæde sig over, at salgspriserne det seneste år er steget med 3,6 procent, og at både salgstid og nedslag er faldet markant.