Boligsalget falder, imens priserne stagnerer for både huse og lejligheder

Foto: Boligsiden

Nye tal fra Boligsiden viser, at boligsalget i juni ramte det laveste niveau i år. Det sker samtidig med, at salgspriserne for huse og lejligheder stort set ikke har rykket sig i juni.

Nye handelstal fra Boligsiden viser, at de danske ejendomsmæglere i juni solgte 6.484 boliger. Det er det laveste månedsresultat i år og samtidig et juni-resultat, der ikke er set lavere siden 2014.

”Aktiviteten på boligmarkedet er faldet en del i de seneste måneder, og det er værd at hæfte sig ved, at vi skal relativt langt tilbage i tiden for at se et tilsvarende niveau for antal handler i juni måned,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Samtidig kan vi se, at det samlede boligsalg i andet kvartal 2022 ender med at være lavere end i første kvartal i år. Det plejer at være omvendt, og det vidner om et skifte på boligmarkedet, som har rod i flere ting. Dels skal markedet finde tilbage til et mere naturligt leje efter et par hæsblæsende år, men særligt i foråret har stigende renter, inflation og energipriser også gjort det dyrere for boligkøberne at købe bolig, hvilket formentlig har fået flere købere til at overveje deres boligkøb en ekstra gang.”

Alle boligtyper tager er dyk

Det er både salget af huse, lejligheder og sommerhuse, der falder i juni måned.

Der blev således solgt 4.018 huse i juni og 1.047 ejerlejligheder. For begge boligtyper gælder det, at det er det laveste månedsresultat i år og et juni-resultat, der ikke er set lavere siden 2014 for huse og siden 2011 for lejlighederne.

Udviklingen i salget af sommerhuse er en lille smule anderledes. De 786 solgte sommerhuse i juni er væsentlig færre end de cirka 1.000 solgte sommerhuse i maj. Men juni-salget er trods alt højere, end det var i januar og februar i år.

Boligsalget i 2022:

MånedVillaer/rækkehuseEjerlejlighederSommerhuseAlle boligtyper*
Januar4.0391.6466546.967
Februar4.3081.5536847.143
Marts5.0081.6508058.184
April4.2051.3488246.941
Maj4.6291.4001.0197.712
Juni4.0181.0477866.484
Samlet salg i 1. kvartal 202213.3554.8492.14322.294
Samlet salg i 2. kvartal 202212.8523.7952.62921.137

(*Alle boligtyper dækker over villa, rækkehuse, ejerlejlighed, fritidsbolig, kolonihave, andelsbolig, landejendom, helårsgrund, fritidsgrund og lystejendom. Kilde: Boligsiden)

Her kan du læse mere om de nye handelstal og se flere tal for solgte huse, lejligheder og sommerhuse.

Priserne holder indtil videre niveauet

Imens antallet af bolighandler er faldet, holder salgspriserne for huse og lejligheder fortsat niveauet i juni måned.

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser nemlig, at salgspriserne for huse er løftet med beskedne 0,4 procent, imens salgspriserne for ejerlejligheder kun har rykket sig 0,1 procent i opadgående retning.
Dermed er priserne reelt stagneret i juni.

”Det er atypisk, at vi ser så svage udsving i priserne på denne tid af året, hvor der ellers plejer at være rigtig godt gang i bolighandlerne. Priserne for huse og lejligheder holder sig indtil videre stabile, men med den faldende efterspørgsel, som vi nu ser på huse og lejligheder, bliver det interessant at følge prisudviklingen i den kommende tid,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Typisk vil priserne falde, når efterspørgslen falder, og renterne stiger. Dertil kommer, at sælgerne er begyndt at give større nedslag i pris, når handlen skal på plads. Men omvendt er udbuddet stadig lavt set i et historisk perspektiv, og beskæftigelsen er høj. Det er derfor mange parametre i spil, som hver især har betydning for udviklingen på boligmarkedet.”

Derudover tager det også typisk lidt længere tid for boligmarkedet at indstille sig på de ændrede vilkår.

Her kan du læse mere om udviklingen i salgspriserne for de enkelte boligtyper fordelt på landets regioner.

Prisudviklingen på boligmarkedet i juni 2022:

BoligtypeSalgspris (kr. pr. kvm.)Ændring seneste månedÆndring seneste år
Villaer/rækkehuse17.9000,4%4,4%
Ejerlejligheder35.7980,1%4,3%
Sommerhuse23.2641,9%6,5%

(Kilde: Boligsidens Markedsindeks)

Om Boligsidens Markedsindeks:

  • Boligsidens Markedsindeks er en opgørelse af den gennemsnitlige kvadratmeterpris, salgstid og prisnedslag for typisk flere end 85% alle handler indberettet af ejendomsmæglerne til Boligsiden.
  • Beregningerne oplyses kun for kommuner, hvor der er indberettet mindst 5 handler inden udløbet af måneden.
  • Værdierne beregnes først som et simpelt gennemsnit pr. måned af handlerne for hver kommune. Der medtages kun boliger med en kvadratmeterpris mellem 1.000 og 200.000 kr. , salgspris mellem 100.000 kr. og 25.000.000 kr. og areal mellem 25 kvadratmeter og 750 kvadratmeter. For kommuner uden handler indgår den seneste måned med handler i beregningerne. Er der ingen tidligere værdier, udelades kommunen af beregningerne.
  • Herefter beregnes værdierne for landsdele, regioner og hele landet som et gennemsnit af kommunerne vægtet efter boligbestanden. I boligbestanden medtages kun private boliger ejet af privatpersoner eller interessentskaber.
  • Endelig udregnes et 3-måneders glidende gennemsnit.
  • Kvadratmeterpriserne og prisnedslaget pr. kvadratmeter beregnes med Finanstilsynets vægtede etageareal for de boliger, hvor det er muligt. Hvis dette ikke er muligt beregnes værdierne med boligarealet, som det er oplyst på boligsiden.dk.
  • Salgspriserne i Boligsidens Markedsindeks er ikke justeret for inflation.