Nye boligskatter er på vej: Sådan er opmærksomheden omkring dem

solgte huse

Foto: Boligsiden

Et nyt boligskattesystem træder i kraft i 2024. Men hvor meget fylder den viden blandt de danske boligkøbere og sælgere, og hvilken betydning får det nye skattesystem? Det har vi spurgt repræsentanter fra ejendomsmæglerkæderne om.

Snakken om det nye boligskattesystem, der træder i kraft i 2024, har efterhånden været lang. For de nye boligskatter har været undervejs i mange år, efter talrige udskydelser igen og igen har udskudt implementeringen.

Sagt med andre ord har det nye boligskattesystem efterhånden været en del af dagsordenen på boligmarkedet i flere år. Men hvordan er opmærksomheden omkring det nye skattesystem egentlig blandt de danske boligkøbere og sælgere?

Det har vi spurgt repræsentanterne fra flere af ejendomsmæglerkæderne om, og overordnet lader det til, at boligskatterne er begyndt at fylde lidt mere på boligmarkedet.

”Vores ejendomsmæglere melder tilbage om en øget opmærksomhed fra kunderne. En øget opmærksomhed, som går på, hvilken rolle de nye regler potentielt kan få for købet eller salget af deres bolig. Nogle kunder fortæller samtidig, at de nye skatteregler er tekniske og kan være kryptiske at forstå,” siger Peter J. Mattsen fra Nykredit Mægler, hvor Nybolig og Estate hører under.

Peter J. Mattsen, Nykredit Mægler

Hos EDC vurderer man ikke, at det nye boligskattesystem for alvor er noget, som købere og sælgere bruger meget tid på. Måske netop på grund af det nye systems lange historik.

”Spørgsmålet fylder generelt ikke meget, men i København og i Aarhus er køberne opmærksomme på, at der kommer nye skatter i 2024. Omvendt er de nye skatter og de tilhørende vurderinger blevet rykket så mange gange, at mange efterhånden har mistet interessen,” siger Jan Nordmann, der er kommunikationschef hos EDC.

Hos Danbolig oplever man, at boligskatterne har fået en mere fremtrædende plads på dagsordenen hos især én part på boligmarkedet.

”Sælgerne er blevet mere opmærksomme på de nye skatteregler i takt med udsendelsen af de nye vurderinger, mens opmærksomheden fra køberne indtil videre har været mere begrænset. Fælles for køberne og sælgerne er dog, at de ønsker klarhed omkring deres fremtidige boligskatter, og vores forventning er, at interessen for de nye boligskatter kun bliver større frem mod skæringsdatoen. Det er derfor positivt, at Skatteministeriet nu har lanceret en boligskatteberegner, som giver et tydeligere billede af de fremtidige boligskatter,” siger Per Bie, der er administrerende direktør hos Danbolig.

Per Bie, Danbolig

For nylig viste nye beregninger fra Skatteministeriet, hvilken økonomisk betydning de nye boligskatter får. Det har vi tidligere skrevet om her på Boligsiden, og du kan læse mere om indvirkningen på husejernes økonomi her, ligesom vi har gjort status på Skatteministeriets beregninger for lejlighederne her.

Samtidig kan du også selv tjekke via Skatteministeriets nye beregner, som omtalt ovenfor. Den finder du her.

De nye redskaber er man også glad for hos Home, som samtidig mener, at det nye boligskattesystem har fået større opmærksomhed på det seneste.

”Boligskatten og de nye ejendomsvurderinger er en længere føljeton, der nu nærmer sig sin afslutning. Mange har slået de nye vurderinger og boligskatten lidt hen, men det kommer til at fylde mere nu, hvor vurderingerne begynder at tikke ind, og medierne skriver om det – så det er godt, at der er kommet mere klarhed fra Skat med en række oplysninger. Godt fordi boligmarkedet i forvejen er udsat for mere modvind af rentehop, energistigninger, høj inflation og snak om prisfald,” siger Uffe Drejer, der er direktør i Home.

Størst ændringer for lejlighederne

Ifølge ejendomsmæglerne vil de nye boligskatter kun sporadisk berøre langt de fleste husejere i landet. Omvendt ser det ud for lejlighederne, som forventes at blive hårdest ramt af det nye skattesystem.

”Mange boligejere vil opleve lavere samlede boligskatter efter overgangen til de nye skatteregler, så overordnet set forventes boligskattereformen at få en positiv betydning for boligpriserne. Der er dog stor forskel på de enkelte boligtyper og den enkelte boligs geografiske beliggenhed og prisleje. Som udgangspunkt forventes skatten at stige på mange ejerlejligheder, så nye ejere, der køber lejlighed efter skæringdatoen den 1. januar 2024, skal betale højere boligskatter. De fleste ejere af villaer og sommerhuse kan forvente lavere skatter og derfor højere salgspriser. I enkelte kommuner vil de allerdyreste huse dog også opleve højere skatter, men samlet set kan mange boligejere se frem til lavere boligskatter,” siger Per Bie fra Danbolig.

Jan Nordmann, EDC

Også hos EDC vurderer man, at de nye boligskatter betyder størst ændring for lejlighederne.

”For de fleste betyder de nye boligskatter ikke noget, men lejlighedsejerne i de største byer kommer til at betale mere i boligskat. Det kommer til at ramme priserne på disse ejendomme,” lyder konklusionen fra EDC´s kommunikationschef, Jan Nordmann.

Hos Home hilser man de nye beregninger fra Skat velkommen, da de er med til at gøre ændringerne mere konkrete for folk.

Uffe Drejer, Home

”Det er mit indtryk, at mange allerede vidste, at skatten generelt vil stige på en lejlighed, men det bliver mere konkret med Skats nye beregninger. Så kan folk forholde sig til, om en ekstra skat på cirka 500 kroner om måneden for en ’typisk’ lejlighed i Aarhus og København er meget eller lidt for dem. Det ér en ekstra post i hverdagsbudgettet, så bankerne tager det selvfølgelig også med i deres rådgivning,” siger Uffe Drejer og tilføjer:

”Men det er vigtigt at sige, at det kun er vejledende indtil videre, og den fulde sikkerhed for skatten fra 2024 har den enkelte boligejer eller – køber først, når den nye ejendomsvurdering ligger i e-boks. Langt de fleste køber hus eller lejlighed af et behov – og for at bo og beholde boligen med et længere perspektiv. Og i den henseende tror jeg ikke, at de nye boligskatter får den helt store betydning for det brede boligmarked.”

Den pointe er Peter J. Mattsen fra Nykredit Mægler enig i.

”Ændrede boligskatter kan komme til at spille en rolle for handlende i visse dele af landet, og selvfølgelig skal de tages med i ens samlede overvejelser forud for et køb eller salg. Men rådet fra vores ejendomsmæglere – uanset om det gælder købere eller sælgere – vil altid være at en flytning først og fremmest bør være motiveret af et konkret ændret boligbehov,” siger han.

De nye boligskatter skal træde i kraft i 2024, og arbejdet med at sende de nye offentlige ejendomsvurderinger ud, er i gang.