Tvangsauktioner på vej: Skat kæmper med gamle sager om ubetalt ejendomsskat

Foto: Boligsiden

Skat bekendtgjorde i starten af sidste år, at de i løbet af 2017 ville afvikle 40.000 gamle sager om ubetalte ejendomsskatter. Her et halvt år inde i 2018 mangler de stadig at afvikle cirka 4.800 af sagerne fra 2015 og 2016. En del af de gamle sager vil ende med tvangsauktion.

starten af 2017 blev ansvaret for inddrivelse af ejendomsskatter overdraget fra Skat til landets kommuner. Skat afleverede ansvaret med et løfte om at afvikle cirka 40.000 gamle sager om ubetalt ejendomsskat fra 2015 og 2016, inden 2017 var omme.

Det løfte har de imidlertid ikke kunnet overholde. Skat oplyser i en mail til Boligsiden.dk, at de her et halvt år senere mangler at afvikle cirka 4.800 af de gamle sager, og at sagerne vil blive gennemgået grundigt, inden de bliver afgjort.

”Gennemgangen skal sikre, at Skat har det fulde og korrekte grundlag for at vurdere sagen, inden den sendes til advokat med henblik på eventuel tvangsauktion. Der arbejdes fortsat med de resterende sager, og den primære baggrund for, at disse sager endnu ikke er gennemgået, er, at der kan være fejl i for eksempel stamdata. Det er derfor Skats erfaring, at det vil tage længere tid at få sagsbehandlet disse sager,” lyder det i mailen.

Foreløbig har arbejdet med at afvikle de gamle sager altså strakt sig langt ind i 2018, og det vil fortsætte henover sommeren og efteråret. Nogle boligejere vil ende med at betale det, de skylder, mens andre vil blive sendt til en advokat med henblik på tvangsauktion.

Se boliger på tvangsauktion på Boligsiden.dk.

Tvangsauktioner fra Skat

Langt de fleste af de allerede afviklede sager er dog blevet løst uden indblanding fra fogedretten. Nye tal fra Boligsiden.dk viser, at antallet af tvangsauktioner med Skat som kreditor er faldet fra over 200 til under 100 i de første fem måneder af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Afviklingen af de resterende del af de gamle sager vil påvirke antallet af tvangsauktioner i resten af 2018.

”I takt med at mange sager er blevet afviklet i 2017, er Skats andel af det samlede antal tvangsauktioner faldet fra 18 procent i de første fem måneder af 2017 til syv procent i samme periode i år. På lang sigt vil Skat forsvinde fra statistikkerne for tvangsauktion, men i og med de mangler at afvikle mere end 10 procent af det oprindelige antal sager, vil flere af de gamle sager også i den kommende tid ende med tvangsauktion,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.dk.

Hos Skat har de foreløbig behandlet cirka 1.600 sager i 2018. 293 af disse er blevet sendt til advokat med henblik på tvangsauktion, og over halvdelen af dem har betalt, hvad de skylder, inden deres bolig kommer under hammeren.

”En tvangsauktion er sidste udvej for alle parter. Kreditorerne kan ikke være sikre på at få de penge, de har til gode, mens boligejeren ikke kan regne med at få de penge hjem, som de skylder i banken og realkreditinstituttet. Rigtig mange boligejere forstår alvoren og finder pengene til at betale deres udestående, når en tvangsauktion af deres bolig rykker tæt på,” påpeger Birgit Daetz.

Samlet set var der godt 1.100 tvangsauktioner i de første fem måneder af 2017. Antallet i samme periode af i år afviger med under én procent. Antallet af tvangsauktioner med kommunerne som kreditor er i samme periode steget fra én til 295 og udgør i alt 27 procent af det samlede antal.

Udviklingen i antallet af tvangsauktioner:

Januar - maj 2017Januar - maj 2018
Gennemførte tvangsauktioner1.1061.099
Kreditor
Kommuner1295
Skat20178

(Tabellen viser antallet af gennemførte førsteauktioner i Danmark i perioden januar til maj i henholdsvis 2017 og 2018. Tallene inkluderer derfor ikke aflyste tvangsauktioner. Eventuelle anden auktioner er ligeledes ikke medregnet. Tabellen viser derudover antallet af tvangsauktioner foranlediget af to udvalgte kreditorer: Kommuner og Skat. Kilde: Boligsiden.dk.)

Find mere om