Tre ud af fire boliger bliver solgt med prisnedslag

Foto: Boligsiden.

En analyse af landets bolighandler fra www.boligsiden.dk viser, at 77 pct. af alle boliger bliver solgt med prisnedslag. Det samlede prisnedslag beløber sig årligt til flere milliarder kroner.


Når du køber en liter mælk i Netto, lyver prisskiltet ikke. Prisen er ikke til forhandling, når du når frem til kassen. Derimod er dine muligheder meget større, når du køber bolig. Her ligger prisen hos ejendomsmægleren ikke nødvendigvis fast. Tværtimod viser en analyse fra www.boligsiden.dk, at tre ud af fire boligsælgere giver nedslag på udbudsprisen.

”Det er et højt tal og illustrerer, at sælgerne strækker sig langt for at få handlen i hus. Men andelen af handler med prisnedslag er faldet lidt – med fem procentpoint – siden årsskiftet. Det hænger blandt andet sammen med, at boligmarkedet har fået det bedre mange steder, og at priserne er blevet mere stabile”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk

Det er især sælgerne af fritids- og enfamiliehuse, som er villige til at forhandle om prisen. Ifølge Boligsidens tal gives der prisnedslag på 80 pct. af handlerne med rækkehuse, mens andelen er 82½ pct. på villamarkedet og 83 pct. på markedet for fritidshuse.

Nedslag for milliarder

Set over et kalenderår beløber det samlede prisnedslag sig til op imod 5-6 mia. kr. Og for at gøre det lidt mere håndgribeligt er det gennemsnitlige nedslag på en villahandel omkring 120.000 kroner.

”Men man skal her tænke på, at ’rabatten’ i mange tilfælde er endnu større, idet man får prisnedslaget på den sidste udbudspris; inden da kan der have været indtil flere prisnedsættelser, mens boligen har stået til salg”, fastslår Birgit Daetz.

Så mange boliger bliver handlet med prisnedslag:

Fritidshuse83 %
Villaer82,5 %
Rækkehuse74,5 %
Ejerlejligheder58 %
Andelsboliger58 %
Alle boliger77 %

Kilde: Boligsiden.dk 

Samlet nedslag:

Prisnedslagene beløber sig hvert år til mange milliarder. Penge, som udmønter sig i klækkelige ’rabatter’ til de enkelte boligkøbere

Sådan gjorde vi:

Tallene pr kommune bygger på boliger fjernet fra boligsiden i kvartalet før indeværende, som enten kan kædes sammen med en tinglyst handel, eller er indberettet som handlet af ejendomsmægleren. Nedslag beregnes som forskellen på sidste udbudspris og salgsprisen. Hvis boligen kan kædes sammen med en tinglyst handel bruges handelsinformationerne fra denne, ellers bruger mæglerindberetningen. Gns. nedslag i % af gns. pris bygger på sidste udbudspris. De historiske tal bygger på boliger fjernet fra boligsiden i den aktuelle måned med samme betingelser som ovenstående. Beregningerne er som de kommunale tal.