Øget forbrugerbeskyttelse kan blive kvalt i prisstigninger

Ny udvidet huseftersynsordning træder i kraft den 1. maj. Forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening er glade for øget forbrugerbeskyttelse men frygter, at ejerskifteforsikringer bliver så dyre, at mange forbrugere vælger dem fra. Læs nyheden på www.boligsiden.dk.

Den 1. maj i år træder den ændring af huseftersynsordningen, som folketinget vedtog sidste år, i kraft. Ændringen bevirker både, at tilstandsrapporten bliver mere omfattende, og at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport. Samtidig bliver ejerskifteforsikringens dækningsområde udvidet til bl.a. at omfatte husets elinstallationer.

Vigtigt med en god forbrugerbeskyttelse

Huseftersynsordningen er efter Forbrugerrådets og DE’s opfattelse som udgangspunkt en fantastisk god forbrugerbeskyttelseslovgivning til gavn for boligsælgere og købere, da den beskytter de bolighandlende mod uforudsete skader og retssager, og det er ønskværdigt, at så mange huskøbere som muligt har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring.

Men det kan blive for dyrt

En række af landets store forsikringsselskaber, der udbyder ejerskifteforsikringer, har enten sendt deres nye priser på gaden eller foretaget præmieforhøjelser sidste år. Baseret på prisudmeldingerne fra nogle af de største aktører, tegner der sig det mønster, at priserne på ejerskifteforsikringerne efter 1. maj 2012 i gennemsnit vil stige i omegnen af 200% i forhold til prisen på en basis ejerskifteforsikring før 1. maj 2012.

Læs også: Godt energimærke giver hurtigere hussalg

En stigning på 200% svarer til en stigning fra knap 10.000 kr. til knap 30.000 kr. med store udsving mellem forskellige boligtyper.

En spørgeskemaundersøgelse udført af Vilstrup på vegne af Realdania[1] peger på, at 75 % af forbrugerne er villige til at betale 50-100% mere for en ejerskifteforsikring, hvis den dækker flere forhold end hidtil. Undersøgelsen viser dog også, at betydeligt færre vil gøre brug af ordningen, hvis priserne stiger for kraftigt. De prisstigninger, der foreløbigt er meldt ud, ligger over smertegrænsen for en meget stor andel af de adspurgte forbrugere.

Prisstigningerne er større end ventet

Ifølge Justitsministeriets betænkning om huseftersynsordningen var det Forsikring & Pensions vurdering, at det vil være muligt at tegne en ejerskifteforsikring (standarddækning) til en præmie, der ligger indenfor et interval på 0-50 pct. i præmiestigning i forhold til det nuværende niveau på standarddækningen.

Dermed ligger de reelle prisstigninger både betydeligt højere end forsikringsbranchen vurderede og væsentlig over smertegrænsen for, hvad forbrugerne vurderede, de vil betale.

Priserne er dog ikke endelige, og vi må vente og se, i hvor stor stil ordningen bliver fravalgt, og hvor markedspriserne ender.

Vi vil dog fortsat opfordre huskøbere til at tegne ejerskifteforsikringer, hvis sælger har valgt at anvende huseftersynsordningen, da det ellers er køber, som sidder tilbage med problemet, da han hverken vil kunne rette et krav mod sælger eller et forsikringsselskab, hvis der fx viser sig at være skjulte mangler ved huset. Det vil være en god idé at indhente tilbud på en ejerskifteforsikring fra flere forskellige forsikringsselskaber og ikke blindt vælge ud fra det tilbud, sælger har indhentet.

Find mere om