Nye ugetal: Sælgerlysten synes stabil, imens salget sakker bagud

Foto: Boligsiden

Boligsidens nye ugetal for uge 44 viser en nogenlunde stabil tilgang af boliger til salg, imens salget omvendt ligger væsentligt under gennemsnittet fra tidligere år.

De nye tider på boligmarkedet lader ikke umiddelbart til at få sælgerne til at lægge salgsplanerne i skuffen.
I hvert fald viser Boligsidens seneste ugetal fra sidste uge (uge 44) igen en nogenlunde stabil tilgang af nye boliger til salg. Således blev der i sidste uge sat 1.921 boliger til salg, hvilket er syv procent færre end gennemsnittet for samme uge i årene 2015-2019.

”Mængden af nye boliger på markedet svinger lidt fra uge til uge, men siden foråret har den overordnede tendens været, at niveauet har ligget tæt på gennemsnittet for de tidligere år, og den udvikling synes stadig at være nogenlunde stabil,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Det kan der være flere årsager til, men generelt skal vi huske på, at langt de fleste danskere sætter boligen til salg som følge af et ændret behov i familien. Det kan være, at den nuværende bolig er blevet for trang på grund af en familieforøgelse, eller omvendt at et par må skilles og derfor hver især skal finde ny bolig. Det er i rigtig mange tilfælde den slags livsændringer, der fører til et boligsalg, og de begivenheder opstår, uanset hvordan verden i øvrigt ser ud,” tilføjer Birgit Daetz.

Det stabile niveau for antal nye boliger til salg gælder for både huse og sommerhuse, imens der i de seneste uger er blevet sat lidt færre ejerlejligheder til salg end gennemsnittet for de tilsvarende uger i de tidligere år.

En tredjedel færre handler end normalt

Kigger vi i stedet på antallet af solgte boliger, afviger udviklingen omvendt en del fra gennemsnittet.

I sidste uge blev der samlet solgt 1.063 boliger i Danmark, hvilket er 37 procent færre end gennemsnittet for samme uge i 2015-2019.

”De seneste uger har boligsalget ligget i det leje på omkring 1.050 solgte boliger om ugen. Det svarer til, at der hver uge er skåret cirka en tredjedel af handlerne væk sammenlignet med gennemsnittet for tidligere år. Det er et betydeligt fald i handelsaktiviteten, og det vidner om de ændrede vilkår, som rentestigninger, inflation og øvrigt stigende udgifter har ført med sig på boligmarkedet,” siger Birgit Daetz.

Boligkøbernes handlekraft er med andre ord sat betydeligt ned, og det vigende salg er gældende for alle boligtyper.

Det leder os frem til et tredje nøgletal i den ugentlige status på boligmarkedet, nemlig det samlede udbud.

Det ligger nu på lige knap 48.924 boliger til salg, hvilket er det højeste niveau, som Boligsiden har registeret i ugetallene siden uge 40 tilbage i 2020.

”Udbuddet fortsætter med at stige, og den helt klare årsag skal findes i det faldende salg kombineret med den stabile tilstrømning af nye boliger til salg. Når det er sagt, er vi dog stadig et godt stykke fra den normal, vi kendte før corona, hvor det samlede udbud lå i størrelsesordenen 55.000-60.000 boliger til salg,” konstaterer Birgit Daetz.