Nu betaler forældrekøb sig for alvor

Foto: Boligsiden

Faldende boligpriser og historisk lav rente betyder, at det i dag koster helt ned til 660 kr. om måneden at købe en lejlighed til 700.000 kr. til sit barn.

25 % af de ejerlejligheder, der er til salg i Danmark, koster under 1 mio. kr. Kombinerer man det med, at boligpriserne er faldet, og renten er historisk lav, er det bestemt en overvejelse værd at investere i en lejlighed og leje den ud til sine børn.

Det koster nemlig kun forældrene helt ned til 660 kroner om måneden at købe en lejlighed til 700.000 kroner. Heri er indregnet alle udgifter samt skattebesparelse og en nettohusleje fra barnet på cirka 2.200 kroner om måneden. Det er de positive konsekvenser af faldende boligpriser – på helt op til 37 % for de små lejligheder i København – og historisk lav rente. Det viser beregninger fra BRFkredit.

De månedlige udgifter afhænger blandt andet af hvilken beskatningsordning, man vælger.
En af modellerne er virksomhedsordningen, hvor man får fradrag for renteudgifterne i den personlige indkomst og kun betaler AM-bidrag af den del af indkomsten fra virksomheden, der indgår i den personlige indkomst.
Den model kan som udgangspunkt bedst betale sig, hvis man betaler topskat, lyder det fra BRFkredit.

Kontakt en revisor

”Hvilken løsning, der er den optimale, er naturligvis individuelt betinget. Det er derfor altid en god idé at kontakte en revisor forud for et forældrekøb, så man kan få rådgvining om mulighederne”, siger cheføkonom Ulrikke Ekelund, BRFkredit.

De månedlige udgifter for forældrene afhænger desuden af den låntype, man vælger. Den umiddelbart billigste model er et 1-årigt rentetilpasningslån, hvor man altså indstiller sig på, at renten kan gå op såvel som ned. I dette tilfælde bliver de månedlige udgifter for forældrene på de omtalte 660 kroner.

Vælger man i stedet et 5-årigt rentetilpasningslån, får man en større grad af sikkerhed og sikrer sig mod ubehagelige overraskelser, hvis renten stiger de første fem år – samme tid som en uddannelse på mange højere læreanstalter tager. I så fald skal man ifølge beregningerne betale omkring 780 kroner om måneden

Ydelse på 1.200 kr. uden renterisiko

”Er man mere til livrem og seler kan man tage et fastforrentet 6 % obligationslån. Så bliver ydelsen på godt 1.200 kroner om måneden, men til gengæld er man garderet mod, at rentestigninger påvirker ydelsen”, siger Ulrikke Ekelund.

Hun anfører, at et sådant lån giver mulighed for at konvertere op, hvis renten stiger. Derigennem opnår man en reduktion af restgælden, fordi kursen på lånet falder. I givet fald skal man huske på, at man er skattepligtig af kursgevinster ved opkonverteringer, når virksomhedsordningen benyttes.

Man kan altså – uden renterisiko – finansiere en bolig for cirka 1.200 kroner om måneden til sit barn. Hvis man samtidig indregner de omkostninger, som normalt er forbundet med at have hjemmeboende børn, for eksempel mad, tøj, vand, el og så videre, er et forældrekøb måske ligefrem en gevinst.

Og der er nok at vælge imellem; en hurtig søgning på Boligsiden.dk viser, at der netop nu er 832 ejerlejligheder til salg til under 700.000 kroner. Heraf er der 136 til salg i København og omegn samt 21 i Århus.

Find mere om