Moms på byggegrunde rammer handlen

Indførslen af moms på salg af byggegrunde for to år siden betød et stort fald i salgspriserne samt antallet af handler. I dag er handelsaktiviteten endnu ikke tilbage på niveauet fra før de nye momsregler. Det viser tal fra Boligsiden.dk.

Da den forhenværende regering ved indgangen til 2011 indførte momsbetaling ved salg af byggegrunde,

Betød det et markant dyk i handelsaktiviteten. Salget i 2011 var næsten halveret i forhold til året forinden. Siden er det steget igen, men der er et godt stykke til handelstallene fra 2010. et viser en opgørelse fra Boligsiden.dk.

Salget faldet med 25 pct.

”Mens der i gennemsnit blev handlet 230 byggerunde i kvartalet i 2010, faldt tallet til omkring det halve året efter. Sidste år steg handelsaktiviteten igen, men der handles fortsat næsten 25 pct. færre grunde i dag sammenlignet med tiden inden der blev pålagt moms på salg af byggegrunde”, fastslår Birgit Daetz, som er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Priser også ramt af momsregler

Da de nye regler blev vedtaget, forventede markedet, at grundpriserne ville stige. Det skete imidlertid ikke. Tværtimod faldt priserne, men er nu på niveau med kvadratpriserne fra tidligere.

Men tallene fra Boligsiden.dk viser, at salgspriserne er tilbage på niveauet fra før momspligten blev indført.

”Salgspriserne dykkede , men tager man et gennemsnit af salgspriserne fra hele 2012, viser vores tal, at de lå på samme niveau som i 2010 – altså lige inden momsreglerne trådte i kraft”, fastslår Birgit Daetz,

Forventede prisstigninger

”Vi forventede prisstigninger på 10-12 pct., idet vi forudså, at køber og sælger ville dele momsen nogenlunde ligeligt. Men det øgede antal handler op til momspligten fik den effekt, at interessen for at handle kortvarigt faldt og i stedet påvirkede priserne i nedadgående retning”, forklarer Birgit Daetz.

I dag er den gennemsnitlige salgspris så tilbage på det tidligere niveau. I dag som for to år siden koster en byggegrund i gennemsnit 880.000 kroner svarende til knap 800 kr. pr. kvadratmeter. Tallet er udtryk for et gennemsnit af alle handler i henholdsvis 2010 og sidste år.

Noget tyder dermed på, at det er sælgerne, der betaler momsen. Det skyldes til dels den mindre efterspørgsel på grunde, som er med til at trykke prisen nedad. Dette gælder generelt, men i Hovedstadsområdet har udviklingen bevæget sig i en meget stabil retning.  Efter prisstigningen i kvadratmeterprisen til omkring 1.900 kr. pr. kvadratmeter ligger prisen på knap 1.600 kr. – priser som vi også så det inden 2011.