Lejlighedssalget i København holdt niveauet i april

Foto: Pixabay

Boligsidens nye handelstal viser et fald i det samlede salg af lejligheder på landsplan på otte procent fra marts til april. Men i landets hovedstad var situationen status quo.

Imens flere dele af boligmarkedet oplevede et fald i salget i april sammenlignet med marts måned, var efterspørgslen intakt på landets største marked for ejerlejligheder, nemlig Københavns Kommune.

Her blev der solgt 474 ejerlejligheder i april, hvilket er blot to købsaftaler færre end i marts.

Det står i kontrast til den landsdækkende udvikling, hvor lejlighedssalget faldt med otte procent i samme periode.

”Vi har i de seneste år set et fald i handelsaktiviteten på netop dette tidspunkt af året for både lejligheder og huse, så udviklingen er ikke overraskende. Men dykker vi lidt længere ned i tallene, viser det sig, at salget af lejligheder nok er faldet med otte procent, men at det samtidig er et mindre fald end i de seneste to år, hvor handlen er dykket med henholdsvis 18 procent i 2022 og 22 procent i 2021 i samme periode,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør, og tilføjer:

”Årsagen til dette mindre fald finder vi i København, hvor salget af lejligheder har holdt niveauet fra marts. Ejerlejlighedsmarkedet i København udgør mere end en tredjedel af det samlede salg i hele landet, og det er værd at bemærke, at netop denne del af boligmarkedet holder stand, da det ellers har været her, udviklingen har haltet lidt bagefter, og hvor der fortsat mangler det sidste for at nå det niveau, vi kendte fra tiden inden corona.”

Øget salg af de store lejligheder i en ellers nedadgående periode

Men hvilke lejligheder er det så, der er blevet solgt i den seneste tid i København?

”Zoomer vi helt ind og ser på månedstallene, kan vi se en mindre fremgang i salget af de største lejligheder på over 95 kvadratmeter i København i de seneste to måneder,” forklarer Birgit Daetz.

Således udgjorde salget af lejligheder i netop denne størrelse 27 procent af det samlede salg i København i april, hvilket er en fremgang på tre procentpoint den seneste måned. I marts udgjorde salget af denne lejlighedsstørrelse nemlig 24 procent, og tilbage i februar var andelen på 22 procent.

”Når det er sagt, er det samtidig vigtigt at nævne, at det er et øjebliksbillede. Hvis vi igen zoomer lidt ud og kigger på udviklingen over længere tid, har tendensen i de seneste par år nemlig været, at der bliver solgt flere af de mellemstore lejligheder i størrelsen 50-95 kvadratmeter, imens salget af de største lejligheder overordnet set har været nedadgående siden begyndelsen af 2021,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Det er en tendens, der har tråd til den økonomiske udvikling, hvor det generelt er blevet dyrere at finansiere et boligkøb og dermed også det dyrere at låne penge til de største lejligheder.”

Samtidig ligger salget af de mindre lejligheder på under 50 kvadratmeter i København nogenlunde stabilt, og udgør omkring 10 procent af det samlede salg.

Udvikling i salget af ejerlejligheder i København fordelt på størrelse:

Udvikling i salget af lejligheder det seneste år:

MånedKøbenhavns KommuneHele landet
apr-224491.348
maj-224641.400
jun-223181.047
jul-22225841
aug-223261.102
sep-22272926
okt-22254872
nov-22248847
dec-22258834
jan-23334962
feb-234241.224
mar-234761.356
apr-234741.241

Tabellen viser antal solgte ejerlejligheder i henholdsvis Københavns Kommune og i hele landet fordelt på hver måned det seneste år. Kilde: Boligsidens handelstal.

Find mere om