Interessen for boligkøb på landet er stabil

Foto: Boligsiden.

I foråret 2020 steg andelen af solgte boliger i Danmarks landzoner. Og interessen er bevaret på stort set samme niveau frem til i dag, viser nye tal fra Boligsiden.

Urbaniseringen har igennem mange år betydet, at flere og flere mennesker er søgt mod de større byer for at bosætte sig her. Men noget tyder på, at tilstrømningen ikke er lige så stor, som den har været.

Sidste år udgav Realkredit Danmark en analyse, hvor de netop så nærmere på den demografiske udvikling i landets store byer samt byggeaktiviteten. Og den korte konklusion var dengang, at danskerne fortsat søger mod de store byer – men i et lidt lavere tempo end hidtil.

Samtidig har tal fra Boligsiden tidligere vist, at der bliver solgt lidt flere boliger i landets landzoner.

Vi har derfor set nærmere på, hvordan det er gået med denne udvikling. Og det lader til, at interessen for at købe bolig på landet er stabil.

”Vi så en lille stigning i andelen af solgte boliger i landzonerne i foråret sidste år, og det niveau er bevaret igennem hele 2020 og frem til nu. Det er selvfølgelig ganske små ændringer, vi taler om, men det vidner om, at der i hvert fald ikke er færre, der har lyst til at flytte på landet,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Et Danmark opdelt i zoner
Inden vi går videre, så lad os få lidt baggrundsinformation på plads

Danmark er ifølge Planloven inddelt i tre zoner: byzoner, sommerhusområder og landzoner. Ideen har været at skabe en klar grænse mellem byerne og det åbne land og derved sikre, at der ikke bliver bygget huse i det åbne land uden tilladelse.

Landzonerne er de områder, der dækker det åbne land samt en stor del af de små landsbyer. Byzonerne omfatter blandt andet områder, der er inddraget til bymæssig bebyggelse, imens sommerhusområderne i korte træk er defineret ved områder, hvor der er sommerhusbebyggelse.

Da vi her vil se nærmere på købernes primære bolig og bevægelserne mellem by og land, har vi her taget sommerhusområderne ud af ligningen og kun fokuseret på by- og landzoner.

Det stigende boligsalg gælder også på landet
Ser vi tilbage til begyndelsen af 2015, lå andelen af solgte boliger i landzoner på cirka 8-9 procent. I de efterfølgende år er andelen i nogle perioder gået lidt op for igen at gå lidt ned. Men der har aldrig været tale om højere andel end omkring 11 procent.

Først i marts 2020 krøb andelen op over 12 procent, hvilket skete igen i juli 2020. Og ellers har den igennem hele 2020 og begyndelsen af 2021 ligget omkring 11 procent.

”Under corona har der været flere eksempler på boligkøbere, der bevidst er søgt uden for de større byer for at få mere natur og luft omkring sig. Vi kan også se, at der i rene tal er solgt en del flere boliger i landzonerne end normalt. Men det skal selvfølgelig ses i relation til det generelt stigende boligsalg. Derfor ser vi heller ikke en stor stigning i andelen af solgte boliger på landet. Omvendt ser vi heller ikke et fald, og interessen for landet lader dermed til at være bevaret hos boligkøberne,” forklarer Birgit Daetz.

Ser vi netop på de rene tal og fokuserer på april måned 2021 blev der her solgt 902 boliger i landzoner, mens der blev solgt 6.786 boliger i byzonerne.

Sidste år i april var tallene 506 solgte boliger på landet mod 3.969 solgte boliger i byerne.

Udviklingen i solgte boliger i by- og landzoner:

MånedSolgte i byzoneSolgte i landzoneSolgte i altAndel byzoneAndel landzone
Jan. 20204.4324654.89790,5%9,5%
Feb. 20204.8735335.40690,1%9,9%
Mar. 20204.3026054.90787,7%12,3%
Apr. 20203.9695064.47588,7%11,3%
maj-205.4817226.20388,4%11,6%
Jun. 20206.4978727.36988,2%11,8%
Jul. 20205.9278216.74887,8%12,2%
Aug. 20205.6597636.42288,1%11,9%
Sep. 20206.4128377.24988,5%11,5%
Okt. 20206.5178117.32888,9%11,1%
Nov. 20206.4217777.19889,2%10,8%
Dec. 20205.7407246.46488,8%11,2%
Jan. 20216.1017776.87888,7%11,3%
Feb. 20216.9968667.86289,0%11,0%
Mar. 20218.3281.1309.45888,1%11,9%
Apr. 20216.7869027.68888,3%11,7%

(Tabellen viser antal solgte villaer/rækkehuse samt ejerlejligheder i landets by- og landzoner i hver måned. Ligeledes er andelen af det samlede salg beregnet. Kilde: Boligsiden)