Hvornår skal boligsalg beskattes?

Foto: Boligsiden

Hvis dit boligsalg er omfattet af ’Parcelhusreglen’ hos SKAT, skal du ikke betale skat. Men hvornår skal du så? Boligsiden.dk gennemgår her skattereglerne ved salg af hus og lejlighed.

Du har sikkert ikke spekuleret over det, men i visse tilfælde skal du betale skat af dit boligsalg. Hvis ikke du har styr på reglerne, er det en god idé at læse videre.

Boligsalget er skattefrit, hvis det opfylder de tre hovedbetingelser i ’Parcelhusreglen’. De er ifølge skat.dk:

  1. Ejendommen skal være et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed
  2. Ejendommen skal i din ejertid have tjent til bolig for dig eller din husstand
  3. Ejendommens samlede grundareal skal som udgangspunkt være mindre end 1.400 m2. Er det større, kan du dog også sælge skattefrit, hvis visse betingelser er opfyldt.


Opfylder du alle tre hovedbetingelser, kan du som udgangspunkt sælge skattefrit.

Hvis din bolig ligger på en lejet grund, er den som udgangspunkt også omfattet af ’Parcelhusreglen’.

Flere matrikelnumre

Hvis du sælger flere ejendomme samlet, som har hvert sit matrikelnummer, skal du betale skat af fortjenesten for hver ejendom. Det betyder, at det kun er den ejendom, hvor din bolig ligger, der eventuelt kan sælges skattefrit. En fortjeneste ved salg af en ubebygget grund er af samme årsag ikke skattefri.

Hvis din ejendom har flere matrikelnumre, kan du sælge den skattefrit, hvis den opfylder ’Parcelhusreglen’. På www.mingrund.dk kan du se, om din ejendom har flere matrikelnumre.

To-familieejendomme

En opdeling af en to-familieejendom i ejerlejligheder medfører to nye selvstændige ejendomme. Her kan kun den ejendom (lejlighed), der har tjent til bolig for dig eller din husstand efter opdelingen, sælges skattefrit. Det gælder også, selv om hele ejendommen før opdelingen kunne være solgt skattefrit.

Bolig/erhverv

Hvis du bor og driver erhvervsmæssig virksomhed, fx tandlægeklinik eller frisørsalon, i samme ejendom, kan ejendommen i visse tilfælde være omfattet af parcelhusreglen.

Du vil normalt kunne sælge ejendommen skattefrit, hvis den fremtræder som et parcelhus, og boligens ejendomsværdi udgør mindst 50 procent af den samlede ejendomsværdi, og de øvrige betingelser i parcelhusreglen er opfyldt.

Mindre landbrugsejendomme

Hvis du ejer en mindre landbrugsejendom, kan du, selv om der er landbrugspligt, sælge den skattefrit. Det kræver, at ejendommen kan vurderes som et parcelhus og de øvrige betingelser i parcelhusreglen er opfyldt.

Sommerhuse

Hvis du ejer et sommerhus, som er blevet benyttet til private formål af dig eller din husstand i hele eller dele af den periode, hvor du har ejet sommerhuset, kan du som hovedregel sælge det skattefrit.

Som udgangspunkt skal der være tale om et sommerhus. Det vil sige en bygning, der er egnet som fritidsbolig. Et telt eller et skur er fx ikke tilstrækkeligt.

En helårsbolig kan også være omfattet af sommerhusreglen og vil dermed kunne sælges skattefrit.

Sommerhuset skal have været anvendt til private formål af dig og din familie

Reglerne fra SKAT er ganske omfattende, og www.boligsiden.dk understreger, at teksten her langt fra er udtømmende og ikke omfatter alle ejendomstyper samt alle forskellige krav. Derfor anbefaler vi, at du læser hele vejledningen på skat.dk.

Du kan læse SKAT’s vejledning ved salg af fast ejendom her:

Find mere om