Hver tiende andelsbolig sælges over udbudsprisen

De seneste to år er andelen af andelsboliger, der sælges over prisen næsten tredoblet, viser tal fra Boligsiden.dk. Hver tiende andelsbolig sælges i dag over udbudsprisen.

De hastigt stigende salgspriser på ejerlejlighedsmarkedet har øget presset på andelsboligerne. Priserne på ejerlejlighederne styres udelukkende af udbud og efterspørgslen, og fordi efterspørgslen har været høj, er priserne strøget til tops. Anderledes er det for andelsboligerne, hvis priser reguleres af maksimalpriserne i de respektive andelsboligforeninger. Dermed er prisudviklingen mere kontrolleret og mindre eksplosiv, og det har gjort andelsboligerne billigt og attraktivt alternativ.

Efterspørgslen efter billige andelsboliger har tilspidset konkurrencesituationen, og det har fået andelen af andelsboliger, der sælges over udbudsprisen, til at stige markant.

”Når andelsboliger overhovedet kan sælges over udbudsprisen, handler det om, at de ikke altid udbydes til maksimalprisen. Dermed kan der komme et bud, der ligger over, men som stadig ligger inden for maksimalprisen”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Advokat og partner Kristian Dreyer, SVEJGAARD | GALST | QWIST i København, der er ekspert i andelsboligret, forklarer:

”Vi har været igennem nogle år, hvor andelsboligerne ikke kunne sælges til maksimalprisen, men nu er situationen vendt, og andelsboligsælgerne bliver positivt overrasket, fordi mæglerne i langt flere sager nu får overbud, når de formidler andelsboliger. Køberne konkurrerer på prisen i håbet om at blive den endelige køber”.

Nedslagene bliver mindre

Andelsboliger er den boligtype, hvor færrest bolighandler ender med et nedslag i prisen. I 2013 kom andelen af andelsbolighandler med nedslag ned under 50 procent, og i tredje kvartal af 2014 var det kun 42 procent af andelsbolighandlerne, der endte med nedslag.

Samtidig er den gennemsnitlige størrelse på nedslagene skrumpet fra et niveau på 55.000 kroner i første kvartal af 2009 til bare 16.000 kroner i tredje kvartal af 2014.

”Der er ingen tvivl om, at andelsboligmarkedet tilhører sælger. Men i og med at priserne ikke flyder i et frit marked men reguleres af andelsboligforeningerne og maksimalprisbestemmelsen i andelsboligloven, kan sælger ikke tage hvad som helst for boligen. Netop derfor afspejles den øgede efterspørgsel meget tydeligt i den stigende andel af overbud kombineret med faldende nedslag i de handler, hvor der gives rabat”, siger Birgit Daetz.

Risiko for ulovlig dusør

At man i dag nu oplever en markedssituation, hvor efterspørgslen på andelsboliger er høj, indebærer nogle risici, forklarer advokat Kristian Dreyer, der peger på den seneste tids presseomtale af såkaldt ulovlig dusør, hvor andelsboligsælgere kræver betaling af penge under bordet. Det kan eksempelvis være ved at forlange en urealistisk høj pris for et billede eller et møbel, som overhovedet ikke er penge værd.

”Det er vigtigt at slå fast, at den slags dusør er ulovlig ifølge andelsboliglovens regler, og som køber skal man ikke give efter og betale”, siger eksperten og advokat Kristian Dreyer. Hvis det alligevel sker, opfordrer han til, at man sikrer sig beviser, så man bagefter kan kræve den ulovlige dusør tilbagebetalt af sælger.

”Det er synd, hvis andelsboligernes gode ry skal plages af den salgs unoder, og det bør ikke forekomme. Selvom køber kender til den ulovlige dusør, kan køber bagefter godt kræve tilbagebetaling, blot køber har dokumentationen i orden”, siger Kristian Dreyer. Advokaten forklarer, at man som andelsboligkøber ikke er forpligtet til at indgå andre retshandler og ikke kan tvinges til at købe almindeligt løsøre. Køber man noget løsøre, skal prisen være reel. Andelsboligforeningernes bestyrelser bærer ansvaret for at sikre, at prisen er lovlig, og de skal være særligt opmærksomme på handler, hvor sælgerne forsøger at få køber til at betale høje beløb for indbo.