Her ender flest boligejere på tvangsauktion

Foto: Boligsiden

I løbet af 2017 er 1.985 boligejere i Danmark endt på tvangsauktion. Herunder kan du se, hvilke kommuner der er hårdest ramt.

I årets første ni måneder er i alt 1.985 boligejere endt på tvangsauktion. Der er dog store regionale forskelle på, hvor i landet flest boliger kommer under hammeren. En opgørelse fra i år viser, at særligt Region Sjælland dominerer top 10 over kommuner, hvor flest boligejere er endt på tvang. Hele otte kommuner i regionen placerer sig i toppen.

”For mange vil det være overraskende, at andelen af sjællandske kommuner er så høj. Og ser vi på Sjælland som hele, er der da også tale om et todelt område, idet størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden er repræsenteret med få eller ingen tvangsauktioner i statistikken,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, og fortsætter:

”Hvis vi vender opgørelsen på hovedet og ser på de 10 kommuner med færrest tvangsauktioner, finder vi otte styks, der er beliggende i Region Hovedstaden.”

Tvangsauktioner i København

Vi skal ned på 30. pladsen på listen over flest tvangsauktioner, før vi finder en kommune i området omkring eller nord for København. Det er sommerhuskommunen Gribskov med foreløbigt 26 tvangsauktioner i år. København ligger på 42. pladsen med 19 styks.

Lolland Kommune er det område med ubetinget flest tvangsauktioner. Alene i år har der været knap 100 sager, og i nabokommunen Guldborgsund, der både dækker Falster og en tredjedel af Lolland, er der ligeledes en del boligejere, der ikke formår at betale terminen eller ejendomsskatten til tiden, viser tallene.

Læs også: Spørgsmål og svar om tvangsauktioner

Hvorfor kommer en bolig på tvangsauktion?

  • En bolig kommer på tvangsauktion, fordi ejeren af boligen ikke har betalt sin termin eller ejendomsskat til tiden.
  • Det sker dog først, efter at det involverede realkredit- eller pengeinstitut eller Skat ikke er lykkedes med at få sin betaling gennem rykkere og inkasso. Har en privatperson udlæg i ejendommen, kan han ligeledes begære auktion over ejendommen.
  • Alle typer af boliger kan komme på tvangsauktion. Det handler udelukkende om boligejeren. Har vedkommende svært ved at betale af på de lån, der er optaget med sikkerhed i boligen, kan han forsøge at sælge den i fri handel. Hvis det ikke er muligt, kan tvangsauktionen være den sidste udvej.

Top 10: Kommuner med flest tvangsauktioner:

KommuneAntal tvangsauktioner
Lolland99
Guldborgsund78
Odsherred59
Slagelse58
Tønder54
Næstved52
Vordingborg51
Kalundborg46
Hjørring44
Holbæk40

(Tallene i opgørelsen er trukket ultimo september 2017. Kilde: Boligsiden.dk)

Find mere om