Vil du købe hus på tvangsauktion? Få svar på dine spørgsmål

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 23. september 2022

Der er mange begreber, du skal have styr på, hvis du skal købe bolig på tvangsauktion. Her får du svar på alle dine spørgsmål, der relaterer sig til tvangsauktioner på huse, sommerhuse og andre boligtyper.

Hvorfor kommer et hus, sommerhus eller andre boliger på tvangsauktion?

En bolig kommer på tvangsauktion, fordi ejeren af boligen ikke har betalt sin termin eller ejendomsskat til tiden. Det sker dog først, efter at det involverede realkredit- eller pengeinstitut eller Skat ikke er lykkedes med at få sin betaling gennem rykkere og inkasso. Har en privatperson udlæg i huset, kan han eller hun ligeledes begære tvangsauktion over ejendommen.

Hvilke boliger kommer på tvangsauktion?

Det kan være huse, sommerhuse, ejerlejligheder og landejendomme og så videre. Kort sagt alle typer af boliger. Det handler mere om ejeren. Har han eller hun vanskeligt ved at betale af på de lån, der er optaget med sikkerhed i boligen, kan ejeren forsøge at sælge den i fri handel. Hvis det ikke er muligt, kan tvangsauktionen være den sidste udvej.

Kan jeg se huset inden tvangsauktionen?

Ja. Men der er ofte kun én mulighed for at besigtige boligen inden tvangsauktion. Besigtigelsen er faciliteret af fogedretten, og der kan være rigtig mange, der skal se boligen på samme tid. Der er typisk heller ikke særlig meget tid til at undersøge boligen særlig grundigt.

Hvem kan købe på tvangsauktion?

Alle har mulighed for at købe bolig på tvangsauktion. Det gælder både privatpersoner og selskaber. Som privatperson bør du få en advokat til at hjælpe dig med købet.

Hvor foregår en tvangsauktion?

Den foregår altid i fogedretten i den retskreds, hvor ejendommen ligger. Se adresse og telefonnummer på fogedretten i den givne retskreds på tvangsauktionens præsentationsside på Boligsiden.

Hvad er 1. auktion?

En tvangsauktion består reelt af to mulige tvangsauktioner på samme bolig. Er der en pant- eller udlægshaver, der ikke får dækket det beløb, han har til gode, kan han kræve en 2. auktion. Det samme kan ejeren samt fogedretten, såfremt fogedretten finder buddet for lavt ift. gælden i ejendommen.

Hvad er 2. auktion?

Den sidste af to mulige tvangsauktioner på samme bolig. Har en pant- eller udlægshaver ikke fået dækket det beløb, han eller hun har til gode på 1. auktion, kan han eller hun kræve 2. auktion. Når 2. auktion er afsluttet, er det ikke muligt for panthaveren at gøre yderligere krav gældende i relation til ejendommen, idet panthaveren dog fortsat kan have et resttilgodehavende. Der er altså ikke noget, der hedder 3. auktion.

Hvad betyder misligholdelsesauktion?

Enhver kreditor kan kræve misligholdelsesauktion, hvis køberen på en tvangsauktion har fået hammerslag og alligevel ikke kan betale. I den situation vil køberen, der har misligholdt den oprindelige auktion, komme til at betale omkostningerne til misligholdelsesauktion samt forskellen mellem sit bud og det nye hammerslag, hvis det altså er mindre.

Kan private få finansiering til at købe på tvangsauktion?

Ja. Ligesom ved et almindeligt boligkøb vil et køb på tvangsauktion ofte blive finansieret dels af et boliglån i banken og dels af et realkreditlån i et realkreditinstitut.

Hvad skal jeg betale ud over det beløb, jeg har fået hammerslag på?

Ud over købssummen skal du betale det såkaldte størstebeløb kontant. Du skal betale ½ procent af dit bud i auktionsafgift. Og du skal betale for at få auktionsskødet tinglyst. Afgiften er 1.660 kroner og 0,6 procent af købesummen.

Hvad er størstebeløbet?

Størstebeløbet består af omkostninger for selve auktionen, som rekvirenten, kreditorer og andre panthavere måtte have lagt ud. Det kan være udgifter til forsyningsselskaber, forsikringer, renovation, ejendomsskatter eller lejeudgifter, hvis boligen har været udlejet.

Hvem får de penge, jeg betaler for en tvangsauktion?

Dit bud bliver fordelt i henhold til prioritetsrækkefølgen af pant- og udlægshavere som den fremgår af tingbogen og som er gentaget i salgsopstillingen. Den panthaver der står øverst skal have dækket hele sit restkrav, før den næste i rækken af pant- og udlægshavere kan få sit krav dækket. Prioritetsrækkefølgen opstår efterhånden som pant eller udlæg bliver tinglyst efter princippet først i tid, bedst i ret.

Hvad gør jeg, hvis der er en lejer i den bolig, jeg har købt på tvangsauktion?

Er der en lejer i boligen, du har købt på tvangsauktion, kan du som udgangspunkt ikke opsige ham, og du hæfter desuden for lejers indskud og forudbetalte husleje. Bor den tidligere ejer stadig i boligen, har han eller hun ikke samme rettigheder som en lejer. Den tidligere ejer skal flytte, og gør han ikke det, kan du ved fogedrettens hjælp få sat den tidligere ejer ud.

Kan jeg sælge boligen videre på det almindelige marked med det samme?

Ja. Men hvis fortjenesten skal være skattefri skal du have haft til hensigt at tage varigt ophold i boligen.

Hvornår skal pengene falde?

Som regel indenfor fire uger.

Hvad betyder ”den lille og den store sikkerhed”?

Den lille sikkerhed, som afhængig af ejendomstype og retskreds er på mellem 10.000 og 20.000 kroner, skal stilles øjeblikkeligt ved auktionens afslutning. Den store sikkerhed skal du så typisk stille inden for syv dage. Den skal dække størstebeløbet, restancer vedrørende dit bud og 1/4 af den del af pantet, der kan kræves indfriet.

Kan jeg stille den lille sikkerhed i retten med Dankort eller MobilePay?

Nej. Du kan udelukkende stille sikkerhed med kontanter eller bankgaranti. Dog accepteres en advokatindeståelse for sikkerheden.

Hvornår skal jeg have fuldmagt med på tvangsauktionen?

Hvis du byder for en anden, skal du have en skriftlig fuldmagt fra vedkommende med.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg skal købe på tvangsauktion sammen med familie eller venner?

Hvis du vil købe ejendommen sammen med andre – eksempelvis med din kæreste eller et familiemedlem – skal navnene på alle, der skal stå som ejere på skødet, oplyses i forbindelse med budgivningen. Hvis de øvrige du skal købe med ikke er til stede, skal du huske at have en fuldmagt fra den eller dem, som ikke er til stede, og alle navne skal fortsat oplyses i forbindelse med budgivningen. Hvis du køber på vegne af et selskab, skal du have en tegningsudskrift med, som ikke må være ældre end 30 dage.

Se tvangsauktioner i hele Danmark på Boligsidens side for tvangsauktioner.

LÆS OGSÅ: Køb på tvangsauktion: Det er ikke så svært

LÆS OGSÅ: Køb på tvangsauktion: Det er ikke så svært

LÆS OGSÅ: Kommer boliger også på tvangsauktion i hovedstadsområdet?

Denne FAQ om tvangsauktioner er lavet i samarbejde med BuusMark Advokatfirma.