Første gang i flere uger: Salget af sommerhuse faldt i sidste uge

I sidste uge skete der et fald i antallet af solgte sommerhuse efter syv uger med konstant fremgang. Foto: Boligsiden

For første gang siden begyndelsen af coronakrisen knækkede salgskurven for sommerhuse og tog et lille dyk ned i sidste uge. Dog ikke mere end at der stadig blev plads til en salgsrekord. Boligsiden gør her status over de seneste ugers udvikling på de forskellige dele af boligmarkedet.

Blandt økonomer har der i de seneste uger jævnligt været tale om hvilken kurve, der kommer til at være dækkende for samfundsøkonomiens udvikling under og efter coronakrisen. Vil det blive en V-kurve med et brat fald, der til gengæld erstattes af et hurtig opsving? Eller vil det blive en U-lignende kurve, hvor fremgangen lader vente længere på sig?

Det er svært at spå om. Men hvis vi benytter ovenstående terminologi og overfører den til udviklingen på boligmarkedet, viser det sig, at begge scenarier indtil videre gør sig gældende, alt efter hvilken boligtype, der fokuseres på.

Og så er der sommerhusene, hvor vi mangler et bogstav til at beskrive den aktuelle udvikling.

Pusterum på markedet for sommerhuse

Nye ugetal fra Boligsiden viser nemlig, at salget af sommerhuse faldt i sidste uge. Det er første gang, det sker efter syv uger, hvor der omvendt har været tale om en markant stigning.

”Sommerhusene har i den grad været succeshistorien på boligmarkedet under corona. Siden uge 13, som var to uger efter nedlukningen, er salget kun steget og steget. Og selvom salget godt nok faldt en smule i sidste uge, blev der stadig solgt 474 sommerhuse, hvilket er over dobbelt så meget som gennemsnittet for samme uge i årene 2015-2019,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Samtidig blev der faktisk også sat ny rekord på denne del af boligmarkedet i sidste uge. Mandag 18. maj blev der solgt 117 sommerhuse, hvilket er det højeste antal på én dag i hele 2020.”

Faldet i antal solgte sommerhuse i sidste uge svarer til 63 færre solgte huse sammenlignet med ugen før. Men samlet set ligger salget stadig 115 procent over niveauet for uge 21 i tidligere år.

Udviklingen i salget af sommerhuse:

V for villasalg

Imens grafen for udviklingen i salget af sommerhuse ikke umiddelbart kan kategoriseres under en bogstavbetegnelse, er det i stedet et tydeligt ”V”, der bedst beskriver den foreløbige handelsaktivitet på den største del af boligmarkedet, nemlig villaerne.

”Salget af villaer dalede en lille smule i sidste uge sammenlignet med ugen før. Men overordnet set ligger handelsaktiviteten her fortsat over gennemsnittet for samme tidspunkt i årene 2015-2019. Og det har været tilfældet siden uge 15, hvor faldet i antal solgte blev vendt til en stigning. Dermed er det færre antal solgte efter nedlukningen blevet erstattet af et hurtigt opsving, der indtil videre danner den omtalte V-kurve,” forklarer Birgit Daetz.

Udviklingen i salget af villaer:

Til sammenligning er det i stedet U-kurven, der beskriver udviklingen på markedet for ejerlejligheder bedst.

”Her har vi også set stigende handelstal i de seneste uger, men det tog længere tid for denne del af markedet at rejse sig. Der skete et brat fald i handelsaktiviteten i uge 11, og først i uge 17 blev der igen handlet flere ejerlejligheder, og nu er vi næsten på niveau med gennemsnittet for samme uge i årene 2015-2019,” siger Birgit Daetz.

Udviklingen i salget af ejerlejligheder:

Samlet set skete der et lille fald i handelsaktiviteten på hele boligmarkedet i sidste uge. Men siden uge 17 har niveauet for antal solgte boliger dog ligget over gennemsnittet for samme tidspunkt i årene 2015-2019.

I sidste uge lå det samlede salg konkret 24 procent over salget i uge 21 i tidligere år.

Udviklingen i det samlede boligsalg: