Flest tvangsauktioner i København – færrest i Jylland

tvangsauktioner

Foto: Pixabay

I april måned måtte 15% flere danskere kaste håndklædet i ringen og begære boligen solgt på auktion. Hårdest går det ud over København og Sjælland, mens jyderne nogenlunde holder skindet på næsen.

Siden boligpriserne for alvor begyndt at falde i slutningen af 2006 er privatøkonomien blevet strammere for flere boligejere. Og fra januar 2007 har flere og flere danskere måttet gå den tunge gang til realkreditinstituttet eller banken og meddele, at der ikke er til terminen.

https://www.boligsiden.dk/tvangsauktionerMed enkelte undtagelser er antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner således steget hver måned siden starten af 2007. Danmarks Statistiks regnskab for april måned i år viser, at 282 nye boliger blev begæret solgt på auktion – det er en stigning på 15% i forhold til måneden forinden. Men faktisk skete der et endnu større fald fra februar til marts, så niveauet for årets hidtil varmeste og mest solbeskinnede måned er på linie med november sidste år.

Faktisk ser det ikke så slemt ud, som man kunne frygte. Økonomisk krise med mange fyringer til trods er der fortsat langt til det værste år, 1990, hvor der i gennemsnit blev gennemført 1.695 nye tvangsauktioner hver måned. Til sammenligning er tallet på 282 bekendtgjorte tvangsauktioner i april i år lille.

Rentefald holder tallet nede

”Det relativt lave antal tvangsauktioner – i forhold til det forventede – skyldes, at renterne er faldet ganske markant siden november. Det er dermed blevet lettere at finde finansieringsløsninger, hvor man fortsat kan betale boligterminerne”, lyder det fra økonom Jacob Kongsgaard Olsson hos Realkredit Danmark.

Han anfører også, at skattelettelser og faldende energipriser har givet et større økonomisk råderum for at undgå en tvangsauktion.

23% tvangsauktioner i Hovedstaden

Når man ser på fordelingen af tvangsauktioner springer det i øjnene, at hele Sjælland – og i særdeleshed hovedstaden – er hårdest ramt. Selv om kun 17% af landets bygninger er placeret i Region Hovedstaden, så tegner regionen sig, ifølge Realkredit Danmark, for hele 23% af landets tvangsauktioner.

Det skyldes, at boligpriserne i Hovedstaden er faldet markant mere end i andre dele af landet. Derfor er der flere, der er teknisk insolvente – at husets reelle værdi i dag er lavere end restgælden. Det kan blive et problem, når terminen skal falde.
I regionerne Sjælland og Syddanmark er der i april lige så mange tvangsauktioner som i hovedstaden, men andelen af bygninger er på henholdsvis omkring 18% i det østlige Danmark og over 25% i det syddanske.

Nordjylland ligger i bund

Bevæger man sig nord over, er tallene for Midtjylland også over en fjerdedel af landets bygninger, mens tvangsauktionerne udgør 17%. Nordjylland ligger i bund i begge Realkredit Danmarks statistikker; her ligger godt 14% af de danske bygninger, og tallet for tvangsauktionerne er på 16%.

Se Danmarks Statistiks tal for tvangsauktionerne.