Flere må på tvangsauktion med huset eller lejligheden

Foto: Boligsiden.

Antallet af tvangsauktioner steg i november til 467 mod 425 i oktober. Det skriver Danmarks Statistik i sit nyhedsbrev i dag. Læs den triste nyhed her på www.boligsiden.dk.

Antallet af tvangsauktioner stiger fortsat, og i november 2011 blev der bekendtgjort 467 tvangsauktioner mod 425 måneden før, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 10 pct. Siden juni måned har antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner udvist en stigende tendens.

Læs også: Rekordstort prisnedslag på fritidshuse i november

Færrest tvangsauktioner i 2006

Det laveste antal tvangsauktioner siden statistikkens start i 1979 var i 2006 med et gennemsnit på 103 om måneden, mens det højeste var i 1990 med gennemsnitligt 1.695 om måneden. I 2011 ligger det sæsonkorrigerede gennemsnit indtil nu på 411 tvangsauktioner om måneden.

De fleste boligejere, som ikke længere kan betale afdragene på lånene og må på tvangsauktion, er husejere; disse udgør 299 i november måned. Den næststørste kategori er ejerlejlighederne, som antalsmæssigt ligger på 57 i november – den gode nyhed er dog, at det faktisk er et fald fra oktober, hvor tallet lå på 61.

Det er især boligejerne i Region Sjælland, der må gå den tunge gang til realkreditinstituttet og meddele, at de ikke kan betale deres gæld. I regionen måtte 130 boligejere give op i november.

Antal tvangsauktioner i de fem regioner

Hovedstaden – 98
Sjælland – 130
Syddanmark – 94
Midtjylland – 81
Nordjylland – 95

Sæsonudsving kan influere

I en kommentar til Danmarks Statistiks offentliggørelse af tvangsauktioner, siger formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, Steen Winther-Petersen:

”Når man ser på antallet af tvangsauktioner, går det meget op og ned fra måned til måned. Derfor er den seneste måneds stigning ikke nødvendigvis et udtryk for en tendens, der vil præge fremtiden. Hvis man vil se på udviklingen i antallet af tvangsauktioner, er man nødt til at kigge på flere måneder ad gangen. Derudover skal det bemærkes, at tallet fra Danmarks Statistik også indeholder erhverv og landbrug.

På trods af at antallet af tvangsauktioner har været stigende de seneste år, er antallet stadig lavt set i et historisk perspektiv. I 1990 var der i gennemsnit næsten 1.700 tvangsauktioner om måneden, mens der foreløbigt har været lige over 400 i gennemsnit om måneden i 2011. Gennem den samme periode er antallet af privatejede boliger og erhvervsejendomme steget med næsten 100.000.”