Færre boligejere er truet af tvangsauktion

Håndværkertilbud

Foto: Boligsiden.

Boligejeres problemer med at betale ydelsen på deres realkreditlån er halveret i løbet af de seneste to år. Og omfanget af boligejere med betalingsproblemer til realkreditinstitutterne ligger nu på laveste niveau siden 2008. Det viser Realkreditrådets tal for restancer i 1. kvartal 2012. Læs nyheden på www.boligsiden.dk.

”Flere familier har formået at bringe privatøkonomien på ret køl og betaler deres lån til tiden. Og det er positivt i en situation, hvor boligmarkedet er presset, og negative historier om boligmarkedet dominerer. Alene det seneste kvartal har 440 familier fået fod under egen økonomi, og betaler nu deres terminsydelser til tiden,” siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet.

Det seneste fald i antallet af boligejere i restance svarer til, at en ud af 12 boligejere med betalingsproblemer har fået styr på privatøkonomien i forhold til 4. kvartal 2011.

Skyldes stabilt arbejdsmarked og lave renter

”Den forholdsvise stabile udvikling på arbejdsmarkedet og de meget lave realkreditrenter har gjort det lettere for danske familier at klare sig gennem krisen. Det gælder både for boligejere med fast rente og for boligejere med rentetilpasningslån. Som positiv sidegevinst har de lave renter givet plads til større afdrag for boligejere, der afdrager på gælden. Afdragene er samlet set steget mærkbart siden 2008,” siger Peter Jayaswal.

Boligejerne mangler fortsat at betale 34 øre for hver 100 kr., der skulle være betalt til realkreditinstitutterne. Det svarer til, at ca. 5.000 boligejere er bagud med terminen på deres lån.

Uændret antal overtagne ejendomme

Et realkreditinstitut overtager en ejendom i det tilfælde, hvor ejendommen er gået på tvangsauktion, og instituttet vurderer, at buddene på ejendommen ikke er høje nok. Samtidig skiller realkreditinstitutterne sig løbende af med overtagne ejendomme. I 1. kvartal 2012 overtog realkreditinstitutterne tre flere ejendomme, end de formåede at sælge. Ved indgangen til 2. kvartal 2012 havde realkreditinstitutterne således en beholdning på 636 ejendomme.

Find mere om