Et årti afsluttes: Handlen med huse er fordoblet i flere landsdele

2010´erne har været et markant årti på boligmarkedet. Foto: Boligsiden.

Ved udgangen af 2019 blev der ikke blot sat punktum for endnu et år. Det var samtidig afslutningen på det seneste årti. Og på markedet for villaer og rækkehuse har udviklingen været markant igennem de seneste 10 år. Boligsiden har fremhævet nogle af højdepunkterne her.

Det sluttede på toppen. 2019 blev på mange måder et ekstraordinært år på boligmarkedet. Og højdepunktet markerede ikke blot et flot årsresultat men samtidig afslutningen på et begivenhedsrigt årti.

”Finanskrisen satte ind i 2008, og i de første år i 2010´erne skulle store dele af det danske boligmarked fortsat sunde sig ovenpå krisens eftervirkninger. Nogle steder var det reelle lavpunkt endda endnu ikke nået, da vi tog hul på 2010´erne,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Efter nogle forholdsvis stille år fik markedet en saltvandsindsprøjtning i 2015, hvor rentefaldet satte ind, og siden da er det overordnet set kun gået fremad på markedet for villaer og rækkehuse.”

Regionale forskelle

En ting er at tale om boligmarkedet generelt. Noget andet er et se på udviklingen i de enkelte landsdele. For selvom det i store træk er de samme tendenser, der har gjort sig gældende, har tingene udartet sig i forskelligt tempo i landsdelene.

Retter vi for eksempel fokus mod det antal huse, som er blevet solgt igennem årtiet, er der på landsplan sket en markant udvikling fra knap 27.000 solgte tilbage i 2011 og til de over 50.000 solgte huse i 2019. Det svarer til en fremgang på 88 procent.

Men gør vi regnestykket op for hver enkelt landsdel, er der tre steder i landet, hvor salget er mere end fordoblet. Det gælder i Nordsjælland, Østsjælland og i Vest- og Sydsjælland, imens de øvrige landsdele har oplevet en fremgang i hussalget på mellem 69 og 95 procent siden 2011.

”Der er i løbet af årene kommet en generelt større optimisme blandt køberne i takt med, at den generelle samfundsøkonomi har stabiliseret sig og bevæget sig ind i et decideret økonomisk opsving. Særligt fra 2015 og frem er der i alle landsdele sket markant fremgang i salget, og boligkøberne i hele landet har fået langt mere mod på at gå i gang med et huskøb,” siger Birgit Daetz.

Priserne stiger

Ser vi samtidig nærmere på, hvad husene reelt er blevet solgt for, er der også tale om en markant udvikling.

”Her skal vi rette fokus mod København By for at finde den største fremgang. Her er der konkret tale om, at salgspriserne er steget med 69 procent, når vi sammenligner niveauet for januar 2010 med december 2019. Det svarer til, at prisen på et standardhus på 140 kvadratmeter er steget med to millioner kroner, hvilket er en mærkbar ændring,” forklarer Birgit Daetz.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer og rækkehuse toppede i landsdelen København By i november 2019, hvor den lå på 36.533 kroner per kvadratmeter. Omvendt var den lavest tilbage i marts 2012, hvor boligkøberne dengang betalte 21.055 kroner per kvadratmeter for et hus.

Bortset fra Vest- og Sydsjælland toppede salgspriserne i andet halvår af 2019 i alle de øvrige landsdele.

Udbuddet falder

Et af de områder, hvor vi kan se et klart fællestræk for boligmarkedet i hver enkelt landsdel, er det tidspunkt, hvor huskøberne har haft flest boliger at vælge imellem.

Det skete nemlig tilbage i juli, august og september 2011, hvor antallet af huse til salg var størst i alle 11 landsdele.

”Det høje udbud dengang skal ses som et udtryk for kulminationen på flere ting. Det var umiddelbart efter finanskrisen, og udover de normale situationer, hvor folk gerne ville sælge deres bolig, kom også mængden af alle de boligejere, som grundet økonomiske problemer var nødt til at sætte deres bolig til salg. Det skabte det høje udbud, som vi så i efteråret 2011,” fortæller Birgit Daetz.

Omvendt viser tallene, at det særligt var i 2018 og 2019, at udbuddet var lavest i de enkelte landsdele.

Husene sælges hurtigere

Som en sidste lille krølle på historien har vi også set nærmere på, hvor hurtigt husene egentlig er blevet solgt igennem årtiet.

På landsplan blev de hurtigst solgt i august 2019, hvor et hus i gennemsnit blev solgt på 149 dage. Omvendt tog det længst tid i januar 2013, hvor det dengang tog gennemsnitlig 229 dage at sælge et hus i Danmark.

Men igen er der forskel på, hvornår de enkelte landsdele har ramt bund og top. De fleste områder har oplevet den korteste salgstid i 2018 og særligt i 2019.

”Fællestrækket for hele landet er, at det går langt hurtigere her i slutningen af årtiet at sælge sit hus, mens det var langt sværere at komme ud af markedet i perioden frem til godt og vel midten af årtiet. Derfor er det også helt trygt for os at tage hul på boligmarkedets 2020’ere, fordi vi står et langt bedre sted end for 10 år siden,” siger Birgit Daetz.

Husmarkedets udvikling i hver enkelt landsdel:

LandsdelForskel i antal solgte huse (2011-2019)Her var salgspriserne højestHer var salgspriserne lavestForskel i kronerForskel i procent
Bornholm94%Juli 2019 (8.166)Marts 2015 (4.958)3.20865%
København By71%November 2019 (36.533)Marts 2012 (21.055)15.47874%
Københavns omegn74%November 2019 (30.087)Maj 2012 (19.356)10.73155%
Nordsjælland105%November 2019 (23.057)December 2011 (16.340)6.71741%
Østjylland93%September 2019 (15.049)Februar 2012 (11.817)3.23227%
Vestjylland69%November 2019 (9.112)Januar 2013 (7.525)1.58721%
Nordjylland70%August 2019 (9.904)December 2013 (8.011)1.89324%
Østsjælland114%September 2019 (21.773)Marts 2013 (14.303)7.47052%
Vest- og Sydsjælland114%Januar 2010 (9.629)November 2013 (6.967)2.66238%
Fyn95%December 2019 (11.560)Februar 2014 (8.637)2.92334%
Sydjylland73%November 2019 (10.257)December 2013 (8.226)2.03125%
Hele landet88%November (14.545)Februar 2013 (10.996)3.54932%

(Tabellen viser udviklingen i antal solgte villaer og rækkehuse samt prisernes udvikling fra de var højest og lavest. Kilde: Boligsiden)

Find mere om