Der er barberet måneder af salgstiderne i flere landsdele

Foto: Boligsiden

Den gennemsnitlige salgstid for villaer og rækkehuse er blevet markant lavere i flere af de danske landsdele, efter det store rentefald satte ind i 2015. Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Skal du sælge dit hus? Så er ventetiden frem til en underskrift på købsaftalen blevet mærkbar mindre i flere dele af landet.

De seneste tal fra Boligsidens Markedsindeks viser nemlig, at hvis vi sammenligner den aktuelle status på salgstiden i september måned 2019 med samme periode for fem år siden, er der i tre landsdele tale om et fald i salgstiden på mere end 25 procent.

Det gælder på Fyn, i Sydjylland og i Vest- og Sydsjælland. Konkret er der her tale om, at den gennemsnitlige salgstid er faldet med cirka 60 dage på de fem år. Eller sagt på en anden måde, er salgstiden disse steder blevet næsten to måneder kortere.

”For alle tre landsdele gælder det, at salgstiden i årene frem til 2015 har ligget højt. Men de lave renter, som blev en realitet i 2015, har givet flere boligkøbere mod på at købe hus, hvilket har øget efterspørgslen på markedet. Det ses tydeligt i tallene for de tre landsdele, hvor salgstiden kun er faldet efter 2015, og nu er nået et niveau, hvor husene i gennemsnit bliver solgt knap to måneder hurtigere,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Sol over salgstiderne på Bornholm

Udover de tre allerede nævnte landsdele er der et andet område af Danmark, som især skiller sig ud, når vi ser på salgstiden. Det er Bornholm, hvor salgstiden er faldet med 67 procent i løbet af de seneste fem år.

”Her er der tale om absolut mærkbare ændringer. På Bornholm taler vi om en reduceret salgstid på næsten 200 dage i løbet af de seneste fem år. Dermed er solskinsøen med i toppen af listen over de hurtigst sælgende områder i Danmark og lægger sig lige i hælene på København By og Københavns Omegn med en forskel på henholdsvis én og tre dage,” konstaterer Birgit Daetz.

Stigende priser og færre huse i udbud

Årsagen til den store ændring skal findes i blandt andet stigende boligpriser, et dalende udbud samt et højt niveau i udgangspunktet, mener Birgit Daetz.

”Den gennemsnitlige salgstid på Bornholm i september 2015 var 293 dage, hvilket på det tidspunkt var det højeste niveau ud af de 11 landsdele. Udgangspunktet var med andre ord en væsentlig længere salgstid, som det har været lettere at skabe en mærkbar, positiv forandring i sammenlignet med eksempelvis København By, der i september 2015 havde en gennemsnitlig salgstid på 75 dage,” forklarer Birgit Daetz og tilføjer:

”Samtidig kan vi også se, at salgspriserne på Bornholm i samme periode er steget med mere end 2.000 kroner per kvadratmeter, og der er ligeledes kommet væsentlig færre huse i udbud. Det bidrager selvfølgelig til at øge efterspørgslen på markedet. Og måske har flere danskere også fået øjnene op for Bornholm i takt med de seneste års store fokus på Folkemødet.”

København sælger fortsat hurtigt

I hele Danmark tager det i dag i gennemsnit 150 dage at sælge en villa eller et rækkehus. Og selvom kurven for salgstiderne de fleste steder fortsat er nedadgående, er der også enkelte landsdele, hvor salgstiden er steget i løbet af de seneste fem år. Det gælder i København By og i Københavns Omegn.

”Hovedstaden var det første sted, hvor man mærkede effekterne af rentefaldet i 2015. Som før nævnt var salgstiden her i 2015 allerede faldet til de 75 dage. Men huspriserne stiger ikke længere så meget i København og omegn, og prissætter man sin bolig for højt, får det negative konsekvenser for salgstiden. Når det er sagt, så har både København By og Københavns Omegn jo fortsat de laveste salgstider,” siger Birgit Daetz.

Ændringen i salgstiden de sidste fem år:

LandsdelGns. salgstid sep. 2015Gns. salgstid sep. 2019Ændring i procent
Bornholm29397-67%
København by759629%
Københavns omegn93941%
Nordsjælland126110-13%
Østjylland175140-20%
Vestjylland210180-14%
Nordjylland210197-6%
Østsjælland118102-13%
Vest og sydsjælland218158-27%
Fyn225166-26%
Sydjylland223161-28%

(Opgørelsen viser den gennemsnitlige salgstid i henholdsvis september måned 2015 og i 2019 opgjort i dage samt udviklingen i de fem år opgjort i procent. Kilde: Boligsidens Markedsindeks)

Find mere om