Boligsalget stiger beskedent for tredje uge i træk

Foto: Boligsiden

Boligsidens nye ugetal viser, at der i uge 46 igen var en mindre fremgang i boligsalget. Det er tredje uge i træk, at boligsalget stiger, siden det nåede årets lavpunkt.

Der blev i alt solgt 1.093 boliger i sidste uge, viser Boligsidens nye ugetal for uge 46.

Det er således tredje uge i træk, at vi oplever en beskeden fremgang i det samlede boligsalg, efter uge 43 markerede det hidtil laveste antal solgte boliger på ugebasis i år med blot 989 handler i alt.

Blandt andet er der tale om en stigning på to procent sammenlignet med tallene fra uge 45, hvor der i alt blev solgt 1.067 boliger.

Men selv om der er tale om opadgående takter for boligmarkedet, er boligsalget fortsat på et markant lavere niveau sammenlignet med tidligere år.

Eksempelvis blev der før corona i årene 2015-2019 i gennemsnit solgt 1.527 boliger i uge 46, og dermed er der tale om et fald på 28 procent sammenlignet med salgstallene for samme uge i år.

”Det er positivt, at der fremskridt at spore i bolighandlen i løbet af de seneste uger. Med det sagt, så er der tale om en minimal fremgang, som langt fra ændrer på den overordnede tendens, nemlig at boligsalget er faldet kraftigt i løbet af den seneste tid,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Bolighandlen i oktober nåede laveste niveau for måneden i mere end 10 år, hvilket selvfølgelig hænger sammen med, at tidens økonomiske udfordringer gør boligkøbet sværere for mange. De seneste ugetal vidner til gengæld om, at det bestemt ikke er alle, som har sat planerne om et boligkøb i bero,” fortsætter hun.   

Du kan læse mere om de seneste handelstal her.

Beskeden stigning i hussalget

Ser vi nærmere på hver enkelt boligtype, fremgår det, at det primært er hussalget, der står for den beskedne stigning i uge 46 sammenlignet med tallene fra ugen forinden.

Således blev der i alt solgt 679 huse i uge 46, hvilket i konkrete tal er 20 flere huskøb i forhold til uge 45.

Også på ejerlejlighedsmarkedet er der en positiv udvikling at spore. Her blev der i alt solgt 211 styks i uge 46, hvilket er 13 mere i forhold til ugen forinden.

For begge boligtyper gælder det, at tallene for uge 46 i år er langt under niveau sammenlignet med tidligere år.

Antallet af nye huse til salg falder

Omvendt viser de seneste ugetal, at antallet af nye boliger til salg er faldende. I uge 46 blev der i alt sat 1.666 boliger til salg, hvilket i konkrete tal er 83 færre, end der blev sat til salg ugen forinden.

Tallene er desuden blandt de laveste antal nye boliger til salg på ugebasis i år.

Samtidig er det langt under niveau med tallene fra tidligere år, hvor der blandt andet i årene 2015-2019 blev sat 1.901 nye boliger til salg i uge 46, og der er dermed tale om et fald på 12 procent sammenlignet med tallene fra samme uge i år.

Grafen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt pr. uge i årene 2021, 2022 samt i gennemsnit i perioden 2015-2019. Kilde: Boligsiden

Grafen viser, hvor mange nye boliger der er blevet sat til salg på ugebasis i årene uge i årene 2021, 2022 samt i gennemsnit i perioden 2015-2019. Kilde: Boligsiden

SolgteUge 46 2015-2019Uge 46 2021uge 45 2022uge 46 2022Ændring 2015-2019Ændring årÆndring uge
Villaer/rækkehuse8681125659679-22%-40%3%
Ejerlejligheder343437198211-39%-52%7%
Fritidsboliger14716810394-36%-44%-9%
Alle boligtyper1.5271.8931.0671.093-28%-42%2%

Tabellen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt i uge 45 2022 samt uge 46 i hhv. 2021, 2022 samt i gennemsnit i årene 2015-2019. Dertil fremgår den procentuelle ændring fra de pågældende perioder sammenholdt med tallene for uge 46 2022. Kilde: Boligsiden

Nye til salgUge 46 2015-2019Uge 46 2021uge 45 2022uge 46 2022Ændring 2015-2019Ændring årÆndring uge
Villaer/rækkehuse1.1001.1541.0761.081-2%-6%0%
Ejerlejligheder450415333317-30%-24%-5%
Fritidsboliger141169133127-10%-25%-5%
Alle boligtyper1.9011.9091.7491.666-12%-13%-5%

Tabellen viser, hvor mange nye boliger der er blevet sat til salg i uge 45 2022 samt uge 46 i hhv. 2021, 2022 samt i gennemsnit i årene 2015-2019. Dertil fremgår den procentuelle ændring fra de pågældende perioder sammenholdt med tallene for uge 46 2022. Kilde: Boligsiden