Boligsalget stagnerer i årets første sommeruger

De seneste uger har budt på nogenlunde status quo i antallet af bolighandler i Danmark. Det sker på et tidspunkt, hvor handelsaktiviteten ellers plejer at stige. Sidste uge bød sågar på et fald i handelsaktiviteten sammenlignet med samme uge sidste år, viser nye ugetal fra Boligsiden.

For tredje gang i år så vi i sidste uge (uge 24) et ugentligt antal bolighandler, der lå under niveauet i samme uge sidste år.

Det skyldes, at handelsaktiviteten generelt er stagneret igennem de seneste uger, imens vi samtidig bevæger os ind i den tid på året, hvor boligsalget sidste år eksploderede.

”Udviklingen er udtryk for, at den usædvanlig høje handelsaktivitet, som vi har set i begyndelsen af 2021, er begyndt at stilne lidt af. Vi befinder os fortsat på et højt niveau sammenlignet med gennemsnittet for antal handler på samme tidspunkt i de tidligere år. Men den svagt aftagende tendens, som vi har set i de generelle handelstal for april og maj, lader til at være fortsat ind i juni, og vi ser ikke den samme eksplosive stigning i aktiviteten som på samme tidspunkt sidste år,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Boligsalget har i de seneste tre uger ligget omkring 2.400 – 2.500 handler om ugen.

Samtidig er det værd at lægge mærke til, hvor mange boliger der bliver sat til salg. Her har de seneste tre uger nemlig budt på et ugentligt antal omkring 3.100 nye boliger på markedet.

”Vi har igennem flere uger nu set, at der kommer flere boliger til salg, end der bliver solgt. Det er væsentligt i en tid, hvor handelsaktiviteten fortsat er relativt høj. For efter mange måneder med et rekordlavt udbud, ser vi en ganske svag i stigning i det samlede antal boliger til salg, og fortsætter den tendens, vil vi efter alt at dømme krydse grænsen på 40.000 boliger til salg i næste uge, som vi ellers ikke har set siden begyndelsen af 2021,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Samler vi alle brikkerne i puslespillet, begynder vi derfor så småt at se indikationer på en mere naturlig balance på boligmarkedet. Det samlede udbud stiger, der er færre bolighandler, salgsprocenten er begyndt at dale, og priserne stiger ikke lige så eksplosivt, som vi tidligere har set. Det betyder langtfra, at alting går i stå, for vi ser som sagt stadig et højt antal handler. Men vi ser en ændring i udviklingen ovenpå et meget hektisk og atypisk år.”