Boligsalget nåede årets hidtil højeste niveau i sidste uge

Foto: Boligsiden

Boligsidens nye ugetal viser, at der i sidste uge (uge 21) blev solgt det højeste antal boliger på ugebasis i år.

Solens stråler synes særligt at have lunet på boligmarkedet i sidste uge.

I hvert fald viser nye ugetal fra Boligsiden, at der i sidste uge (uge 21) blev solgt det højeste antal boliger målt på ugebasis i år.

Således blev der i alt solgt 1.786 boliger i sidste uge. Det er konkret 292 flere solgte boliger, end det var tilfældet i ugen forinden.

Samtidig blev der i gennemsnit solgt fire procent flere boliger i uge 21 i år, end der gjorde i samme uge i årene 2015-2019.

”I uge 20 stod kalenderen på Kristi Himmelfart, og i den forbindelse så vi en mindre nedgang i boligsalget. Det er til gengæld blevet indhentet i uge 21, hvor vi tilmed har set det højeste antal af solgte boliger for i år,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Resultatet for uge 21 i år kan således forklares ved, at der i ugen inden var helligdag og for manges vedkommende en forlænget weekend, hvor flere har holdt en pause fra boligkøb, som så er blevet realiseret i ugen efter. Samtidig har vi løbende set en stille og rolig stigning i boligsalget, jo længere vi er kommet ind i foråret, som også er en del af forklaringen,” tilføjer hun.

Højeste antal solgte sommerhuse i år

Retter vi blikket mod sidste uges boligsalg fordelt på boligtyper, er det især hos sommerhusene, at der har været i fremgang.

Det er nemlig sådan, at der for sommerhusene også blev sat årets hidtidige rekord, når det kommer til det ugentlige antal solgte. I sidste uge blev der nemlig solgt 292 sommerhuse. Det er 13 procent flere solgte sommerhuse, end der i gennemsnit blev solgt i årene i uge 21 i 2015-2019 før corona.

Også for husene er der tale om flere solgte i uge 21 i år, end der i gennemsnit blev solgt i samme uge i årene før corona.

Således blev der i sidste uge solgt 1.069 huse, som er henholdsvis ni procent, end der i gennemsnit blev solgt i uge 21 i 2015-2019.

For ejerlejlighederne lyder salgsresultatet på 334 solgte i uge 21. Det er 11 procent under gennemsnittet i samme uge i årene før corona.

”Vi ser generelt tegn på optimisme på boligmarkedet, som blandt andet viser sig i form af en øget appetit på boligkøb, der i sidste uge endda lå højere end i årene før corona for husene og sommerhusene. Det bliver spændende at se, om køberlysten fortsat vil stige i de kommende uger,” slutter Birgit Daetz.

BoligtypeAntal solgte uge 21 2023Ændring ift. gns. 2015-2019 (pct.)Ugentlige ift. uge 20 2023 (antal)
Villa/rækkehuse1.0699%159
Ejerlejligheder334-11%83
Sommerhuse22813%25
Alle boligtyper*1.7864%292

Tabellen viser, hvor mange boliger der blev solgt i uge 21 2023 fordelt på boligtyper. Samtidig fremgår den procentuelle ændring, når denne sammenlignes med antal solgte boliger i uge 20 2023 samt det gennemsnitlige salg i uge 21 i årene 2015-2019. *Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde og lystejendomme. Kilde: Boligsiden