Boligmarked i flere spor

Foto: Boligsiden

Husene på landet er blevet sværere at sælge, og i løbet af de sidste fire år er forskellen mellem land og by bliver større og større, viser nye tal fra Boligsiden.dk

Der er sket en markant udvikling på boligmarkedet de sidste fire år. I 2009 var andelen af huse til salg i byerne og i landzonen ens, og salgs- og liggetider var de samme. I dag ses til-salgskiltene hyppigere i landzonerne, og mange boligsælgere sidder fast i huse, de ikke kan komme af med.

Skellet mellem land og by vokser

”Vi ser en meget tydelig udvikling i udbuddet og i salgs- og liggetider. For fire år siden lå kurverne for by- og landzoner næsten på samme niveau, men vi ser en mere og mere tydelig polarisering, hvor især andelen af huse til salg i landzonerne er steget markant”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk

I 2009 var 3,2 % af alle villaer og rækkehuse til salg både i byen og på landet. I dag er tallet faldet lidt i byerne, hvor det nu er 3,1 % af alle villaer og rækkehuse, der er til salg. På landet er tallet stedet, og 4,1 % af husene er nu udstyret med til salg-skilt.

Salgstider steget med næsten 100 %

I 2009 tog det i gennemsnit 176 dage at sælge et hus, og det var uanset, om det var i byen eller på landet. Nu tager det 233 dage for huse i byerne, mens husene på landet i gennemsnit ligger 336 dage, dvs. 100 dage mere, før de bliver solgt.

Salgspriserne stiger i byerne  og faldet på landet

Det svære salg af villaerne på landet afspejler sig også i salgspriserne. I byzonerne ligger priserne som altid markant over priserne for landzonerne, men skellet er blevet større siden 2009. ”Priserne er steget svagt i byerne, mens de er faldet på landet. Sammen med udviklingen af de andre parametre tegner dig sig et billede af, at husene i landzonen er blevet mindre og mindre attraktive og tilsvarende svære at komme af med”, konkluderer Birgit Daetz.

Lovforslag giver nyt håb for landzonerne

Netop nu drøftes der et lovforslag, der foreslår en ændring i Planloven. Ændringsforslaget indeholder en række tiltag, der skal hjælpe såkaldt vanskeligt stillede landdistrikter ved fx at give mulighed for helårsbosætning, udvidelse af erhvervsvirksomheder, udvidelse af mobil- og mobilbredbåndsdækning m.v. Lovforslaget blev fremsat 7. februar i år, og er på dagsordenen igen umiddelbart efter påske.

Fakta

Tallene bygger på boliger, der har været til salg på Boligsiden.dk og har en tinglyst almindelig fri handel efterfølgende.

Tallene for solgte huse er taget fra januar 2009 til november 2012, mens tallene for huse i udbud går frem til marts 2013.

Find mere om