Afdragsfrie lån ikke skyld i prisboble på boligmarkedet

Foto: Boligsiden.

De afdragsfrie lån er ikke skyld i de voldsomme prisstigninger på boligmarkedet. Det skriver Realkreditrådet på sin hjemmeside. Realkreditrådet har netop gennemført en større undersøgelse af de afdragsfrie låns betydning for de danske boligejere, og konklusionen er blandt andet, at danskerne er de mest økonomisk robuste i Norden. Læs nyheden her på www.boligsiden.dk.

De afdragsfrie realkreditlån bruges med stor omtanke af boligejerne til at styrke deres privatøkonomi i forhold til den livssituation, de befinder sig i. Realkreditrådet fremhæver budskabet med et initiativ, som sigter på at fremhæve fordelene ved de afdragsfrie lån og besvare nogle af de væsentlige kritikpunkter i samfundsdebatten. Det skriver Realkreditrådet i dag på sin hjemmeside.

“Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en debat, fordi der er forskellige opfattelser af, hvad det betyder for boligmarkedet, boligejernes privatøkonomi og dansk økonomi. Nogen mener, at der skal lægges begrænsninger eller at muligheden for afdragsfrihed ligefrem skal udfases. Vores holdning er, at de afdragsfrie lån skal bevares som valgmulighed for låntagerne. For at bidrage i debatten svarer vi samlet på de væsentlige kritikpunkter og fremfører en række relevante faktuelle oplysninger,” fastslår Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Har spurgt boligejerne

Initiativet fra Realkreditrådet består af en artikelsamling og en informationsfilm med interview af Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor på Aarhus Universitet, og Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet. Der svares på spørgsmål om, hvorvidt de afdragsfrie lån i dag bruges, som det var tiltænkt fra politisk side. Men også i hvilket omfang de afdragsfrie lån har skabt en usund prisudvikling på boligmarkedet, om de har ført til for stor gældsætning hos boligejerne, og om rådgivningen er tilstrækkelig god.

Læs også: Boligmarkedet stabiliseret flere steder i landet

“Efter vores opfattelse bruges de afdragsfrie lån på en måde, som er i overensstemmelse med de politiske motiver for at indføre låneformen i 2003. Vi mener ikke, at de afdragsfrie lån har skabt en prisboble, men at de har haft en begrænset betydning for prisudviklingen i perioden 2003-2007. Vi fremhæver også, at de danske boligejere er økonomisk robuste med de stærkeste nettoformuer i de nordiske lande, samt at alt tyder på en solid og tilstrækkelig rådgivning,” siger Ane Arnth Jensen.

Afdragsfrie lån styrker formuen

Realkreditrådet har også fået gennemført en undersøgelse med assistance fra Voxmeter, som er baseret på interviews med 860 boligejere med afdragsfrie lån. Undersøgelsen viser blandt andet, at 6 ud af 10 boligejere med afdragsfrie lån har valgt det for at bruge den lavere ydelse til at styrke formuen på den ene eller anden måde. For 2 ud af 10 skal afdragsfriheden kompensere for en indkomstnedgang, som eksempelvis optræder med midlertidig arbejdsløshed, uddannelses- og barselsorlov eller alderdom.