Undgå bøder og dyre erstatningskrav: Dette skal du huske om vinteren som boligejer

Foto: Unsplash

Som boligejer skal man være opmærksom på, at man er underlagt en række lovmæssige pligter, fordi der ellers kan vanke bøder og dyre erstatningskrav. Blandt andet følger der nogle forpligtelser, når vinteren står for døren, og sneen falder.

Vinteren har så småt meldt sin ankomst, og de første snefnug er allerede faldet rundt om i det danske land.

Og som kulden bider til, er der formentlig mere sne i vente, hvilket stiller nogle særlige krav til dig som husejer. Krav, som kan koste dig dyrt, hvis ikke du overholder dem.

Blandt andet har du en tvungen opgave, som indebærer, at du skal tidligt op og ud i det kolde, mørke snelandskab.

Sagen er nemlig den, at det er et lovkrav herhjemme, at private grundejere rydder for sne på deres grund.

”Som husejer har du altså ansvaret for at rydde sne væk fra dit fortov, din havegang, din indkørsel, og eventuelle trapper ved indgangen til dit hjem samt øvrige arealer, hvor forbipasserende færdes,” uddyber Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Det er et ansvar, som man ikke kommer uden om, og samtidig et ansvar, som kan koste bøder og i værste fald dyre erstatningskrav, hvis uheldet er ude. Grundlæggende handler det om at værne om sine medmennesker og forhindre, at de kommer til skade. Så der er ikke andet for, end at fjerne sneen i vintermånederne,” fortsætter hun.

Pas på postbuddet

Udover selve snerydningen skal du desuden sprede grus, sand, salt eller lignende ved arealerne nær din ejendom for at forebygge mod glat føre.

Og alt dette skal du gøre i tidsrummet mellem klokken 07 og 22 vel at mærke.

Årsagen er, at det retsligt set er din pligt at sørge for, at skraldemanden kan komme frem, og at postbuddet ikke brækker benet for at levere dagens avis i din brevsprække.

På samme vis har du også pligt til at fjerne istapper fra dit tag, så dem, der kommer forbi din ejendom, ikke får dem i hovedet eller andre steder og kommer til skade.  

Så dyrt kan det blive ikke at snerydde

Hvis du glemmer eller nægter at snerydde, kan din bopælskommune vælge at komme og salte og rydde for dig på din regning.

Alternativt kan du få en bøde af politiet, som ligger på omkring 150-200 kroner. Samtidig er skraldemanden og postbuddet i deres fulde ret til at nægte at udføre deres arbejde på din grund, hvis du forsømmer dine pligter.

Sidst kan du som boligejer blive gjort erstatningspligtig, hvis forbipasserende kommer til skade i den tid, de færdes nær din matrikel.

”Du risikerer altså at skulle betale erstatning for de tilskadekomnes smerter, ødelagte tøj og lign. samt eventuel tabt arbejdsfortjeneste. Har du en ansvarsforsikring knyttet til din husforsikring, vil den typisk dække dele af eller hele erstatningen. Har du ikke det, skal du selv punge ud, og det kan blive ganske dyrt,” siger Birgit Daetz.

”Derfor lyder opfordringen på det kraftigste, at du skal tidligt i arbejdstøjet for at rydde sne, salte og dermed forhindre skader. For andres og ikke mindst din egen skyld,” slutter hun. 

Fakta: Sådan er reglerne for snerydning

Som grundejer er det lovpligtigt at rydde for sne og forebygge glat føre i tidsrummet mellem klokken 07 og 22 på og nær din grund. Om søndagen er tidsrummet fra klokken 08 til 22.

Hvis sneen falder, imens du er på arbejde, skal du rydde for sne, når du umiddelbart er hjemme fra arbejde igen.

Du skal snerydde og forebygge glat føre ved disse arealer på/nær din grund:

  • Indkørsel
  • Fortov
  • Havegang
  • Trapper ved indgang foran huset
  • Øvrige fælles færdselsarealer

Ifølge ordensbekendtgørelsen skal du i øvrigt advare forbipasserende om istapper og risikoen for glat føre ved at opsætte afspærringer el.lign.

Hvis du er bortrejst og dermed ude af stand til at snerydde, er det fortsat dit ansvar, at andre ikke kommer til skade på din grund. Her kan du alliere dig med naboen, familie, venner eller en professionel, som rydder sneen på ejendommen i dit sted.

Kilder: Snevagten.dk, Videnscentret Bolius, Boligsiden arkiv.

Find mere om