Skovl sne eller behold dit skrald og få en bøde

Foto: Boligsiden

Når sneen falder, skal du ikke bare rydde sne. Du er også forpligtet til at gruse og salte. Både for din egen og dine medmenneskers skyld.

Skal jeg virkelig? Ja, det skal du. Der er ingen vej udenom. Kommer sne, kommer snerydning, og det er dit job som husejer at sørge for, at dit fortov er fremkommeligt, og at både skraldemand og postbud kan gøre sit job uden at brække benet eller sidde fast i en snedrive.

”For nogle er det en sur pligt, men ærlig talt: man ved selv, hvor irriterende det er at gå på en vej, hvor husejerne ikke har gidet rydde fortovet. Så alene af hensyn til og respekt for ens medmennesker, bør man lige stramme op og få fjernet sneen”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk

1.000 kr. i bøde

Bekymrer du dig ikke så meget om isglatte fortov og snedriver, vil du måske bekymre dig om en bøde på 1.000 kr. Det er nemlig, hvad du risikerer at få, hvis dit fortov ikke er ryddet for sne. Og bøden kan blive endnu større, hvis postbuddet eller en hundelufter glider på dit fortov, der ikke er ryddet.

Kan skraldemanden ikke komme til på grund af din manglende snerydning, må du også forvente, at du ikke får afhentet dit skrald den uge. Efter to uger med ophobende skraldeposer er du nok igen ganske motiveret til at hive skovlen frem.

Hvad er din pligt?

Bor du ud til en offentlig vej, har du pligt til både at rydde sne og salte eller gruse arealerne, der er beregnet til gående. Det vil primært sige fortovet, stier, afmærkede fodgængerovergange, udvendige trapper og lignende. Snerydningspligten gælder 10 meter fra ejendommens skel. Det betyder, at hvis der 7 meter fra skellet er et fortov eller en sti til gående, skal du rydde den også. Og selvom den altså ikke ligger i umiddelbar forlængelse af din grund.

Ryd sne inden klokken 7

Hovedreglen er, at du skal rydde sne så hurtigt som muligt. Hvis der er snestorm, der er varslet af DMI, må du dog godt vente, indtil stormen er drevet over. Ellers bliver din snerydning et Sisyfosarbejde, du aldrig kan afslutte.

Sner det om natten, er reglen, at sneen skal være ryddet inden klokken 7 om morgenen; dog får du en time ekstra om søndagen, hvor sneen blot skal være væk inden klokken 8. I princippet skal dit fortov være rent og rydeligt i tidrummet 7-22, men inden for ”normal arbejdstid”, kan du få lov til at slippe, hvis du ellers har gjort din pligt om morgenen.

Pas på, hvor du kaster sneen hen

Når du rydder fortovet, må du ikke bare kaste sneen hvor som helst. I Københavns kommune er reglen, at du ikke må læsse al sneen ud på cykelstien, med mindre du kan lave en fin, lille vold ind mod fortovet, så der stadig er mindst 2 meter cykelsti fri. Kan det ikke lade sig gøre, skal du have sneen helt ud på kørebanen i en vold langs rendestenen. Din snevold må ikke være til gene for indkørsler eller opkørsler på cykelstien.

Der kan være forskellige regler i forskellige kommuner, så spørg din kommune for at få præcise anvisninger.

Find mere om