Laveste realkreditudlån i 15 år

Foto Boligsiden

Nettoudlånet endte i 4. kvartal 2011 på 10,9 mia. kr. For de fleste lyder beløbet astronomisk, men det er faktisk det laveste niveau i 15 år, skriver Realkreditrådet i dag i en pressemeddelelse. Læs nyheden på www.boligsiden.dk.

I 4. kvartal 2011 blev der givet nye lån for 115,6 mia.kr. til boligejere og virksomheder. Der blev i samme periode afdraget og opsagt lån for 104,7 mia.kr., og nettoudlånet endte derfor på 10,9 mia.kr. Det er den laveste udlånsaktivitet i 15 år, skiver Realkreditrådet i dag.

Udlånet toppede i 2007

”I 2007 toppede realkreditsektorens nettoudlån med 171,8 mia. kr. I 2011 var nettoudlånet blot 42,5 mia.kr., hvilket er det laveste niveau siden 1996,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

”Boligmarkedet har i 2011 været præget af få handler, faldende priser og økonomisk usikkerhed. Det har gjort låntagerne tilbageholdne og medført færre ejerskiftelån og tillægslån,” fortsætter Ane Arnth Jensen.

Flere vælger variabel rente

70 pct. af nyudlånet til ejerboliger i 4. kvartal er rentetilpasningslån. På samme tidspunkt i 2010 år udgjorde rentetilpasningslånene omkring halvdelen af nyudlånet.

”Gældskrisen og udsigten til en lavere økonomisk vækst end tidligere forventet har ført til faldende renter i løbet af efteråret. De lave korte renter har fået mange låntagere til at vælge rentetilpasningslån i 4. kvartal 2011. I begyndelsen af 2012 er der blevet mulighed for at optage et 30-årigt fastforrentet lån med en kuponrente på 3,5 pct. Det kan øge interessen for fastforrentede lån igen,” siger Ane Arnth Jensen.

Af det samlede boligudlån på godt 1.400 mia.kr. er 32 pct. fastforrentet, mens 15 pct. er variabelt forrentet med rentebeskyttelse i form af et loft. Rentetilpasningslånene udgør 53 pct. af det samlede boligudlån hos realkreditinstitutterne.

Find mere om