Kæmpe potentiale i energirenovering af sommerhuse

Foto: Boligsiden

Langs Danmarks 7.000 km kystlinie ligger over 90 % af de flere end 220.000 sommerhuse, der findes herhjemme. Langt den største del af husene er bygget i perioden 1950 til 1970. Det er sommerhuse, der typisk er opført uden nogen skelen til isoleringskrav eller tanke om, at det skulle kunne bebos uden for sommersæsonen.

I dag stiller vi større krav til komforten i vores feriebolig, hvorfor der løbende er blevet lagt varme ind i disse huse, ligesom miljøet er blevet et vigtigt punkt i forbindelse med huse. Derfor er disse ældre huse, som er opført i lette konstruktioner og uden nogen (nævneværdig) isolering, blevet en energimæssig belastning. Der er derfor store muligheder i at energirenovere det 40-50 år gamle sommerhus og bringe dem stort set helt op til de nyeste energikrav.

Der ligger et kæmpe potentiale i at gå målrettet efter at nedbringe energiforbruget i de gamle sommerhuse, da langt de fleste sommerhuse er opvarmet med el. Elvarme kombineret med den manglende isolering er dyrt for brugeren, idet el er den mest miljøtunge energiform til opvarmning.

Solcelleanlæg på vej mod revolution

I disse år er der selvfølgelig kommet mere fokus på energiforbruget, så i dag bør vi arbejde hen imod, at alle huse lever op til kravene til lavenergihuse og er forsynet med et solvarmeanlæg, der kan klare op til 70 % af det varme vand og klare opvarmningen, når huset ikke er beboet.

Solceller til strøm er stadigt lidt svære at arbejde med, men der er flere meget spændende produkter med for eksempel Solar Prism på vej. Dette skulle kunne revolutionere solcelleanlæggene og vil være fantastisk i forbindelse med et sommerhus.

Et af minusserne ved solceller og sommerhus er, at der helst ikke må være skyggende træer, men selv hvis man har en skovgrund, må det være muligt at finde 13-26 m2, der vender mod syd, har en hældning på cirka 40 grader og ikke ligger i skygge.

Et andet problem i forbindelse med solceller kan være lokalplaner eller servitutter, der går imod blanke eller sorte tage. Blanke tage giver en risiko for reflekser, men dette skulle kunne løses i selve anlægget. Visuelt er solceller og solvarmeanlæg nok bedst i forbindelse med tagpap-tage, da de store sorte felter kan virke noget voldsomme på eksempelvis et rødt tegltag.

Alle sommerhuse kan energirenoveres

For at opnå en ombygning, der ændrer sommerhuset til et lavenergihus, stilles der naturligvis også krav til isolering af vægge og gulve.

I dag må et nybygget enfamiliehus på 150 m2 højst have et samlet energibehov på 84,6 kWh/m2 til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Det tal reduceres i det, man kalder Lavenergiklasse 2, som er et enfamiliehus der bruger 25 % mindre energi end standardhuset, nemlig højst 60,6 kWh pr m2.

Dette opnås principielt med 100 mm mere isolering i alle ydervægge, to-lags lavenergivinduer og mekanisk ventilationsanlæg med varme-genvinding.

Uanset om man har et traditionelt sommerhus eller et bevaringsværdigt hus, er mulighederne for energirenovering nærmest ubegrænsede; det er med andre ord ikke hustypen, der afgør, hvad man kan opnå, men udelukkende ens ambitionsniveau.

I kommende artikler vil jeg komme nærmere ind på økonomien i at energirenovere sommerhuset i forhold til de forskellige energiklasser. Og der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe potentiale i at energirenovere huset.

Denne artikel er den første i en række, hvor Asger Stoubæk Poulsen fortæller om sine erfaringer med energirenovering af danskernes boliger.