Friværdierne er under pres

Foto: Boligsiden.

Et gennemsnitligt parcelhus har friværdi for 650.000 kroner. Det er for parcelhuse det laveste niveau for friværdi siden starten af 2003. I ejerlejligheder er der gennemsnitligt friværdi for 920.000 kroner, mens det tilsvarende tal for sommerhuse er 835.000 kroner – for begge boligtyper er friværdien tilbage på niveauet fra starten af 2005. Det skriver Realkredit Danmark i dag i en pressemeddelelse. Læs historien på www.boligsiden.dk.

De samlede friværdier er siden 2006 blevet slået tilbage med godt 700 mia. kroner og er i dag på næsten 1.200 mia. kroner – det er det laveste niveau siden slutningen af 2004. Det skriver Realkredit Danmark i dag i en pressemeddelelse.

– Dykker vi ned i tallene, er det værd at bide mærke i, at det op til eskaleringen af finanskrisen mod slutningen af 2008 især var øget gældssætning, der satte friværdierne under pres, men siden hen er det primært faldende boligpriser, der har overtaget skurkerollen. For hele perioden siden 2006 og frem til nu har gældssætningen dog bidraget mere end faldende boligpriser til de skrumpende friværdier. Når det er sagt, foregår væksten i gældssætningen i øjeblikket i et langt mere behersket tempo end tidligere set, skriver cheføkonom Charistain Hilligsøe Heinig, Realkredit Danmark.

Et gennemsnitligt parcelhus har friværdi for 650.000 kroner. Det er for parcelhuse det laveste niveau for friværdi siden starten af 2003. I ejerlejligheder er der gennemsnitligt friværdi for 920.000 kroner, mens det tilsvarende tal for sommerhuse er 835.000 kroner – for begge boligtyper er friværdien tilbage på niveauet fra starten af 2005.

Store regionale forskelle

Regionalt set er der store forskelle i friværdierne, og de højeste friværdier findes i Region Hovedstaden. Region Sjælland har oplevet de største fald i friværdierne siden finanskrisen og har nu de laveste friværdier for samtlige ejendomstyper i samtlige regioner, mens friværdierne i Region Nordjylland har været relativ stabile i forhold til andre regioner.

Mest friværdi i Frederiksberg

Går vi ned på kommunalt niveau, er det også kommuner fra hovedstadsområdet, der har teten. Således topper friværdien i Frederiksberg Kommune med 3,3 mio. kroner for parcelhuse. I den modsatte ende af skalaen finder vi Lolland med 178.000 kroner i friværdi.

Fik du læst: Næsten hvert andet hus står til salg i over 200 dage

Kombinationen af øget gæld og faldende kvadratmeterpriser har betydet, at gælden har nærmet sig boligens værdi og i nogle kommuner er spændet indsnævret betragteligt. Værst står det til i Sorø, hvor gælden udgør 81 % af det gennemsnitlige parcelhus værdi. I den modsatte ende finder vi Frederiksberg, hvor gælden udgør 56 % af boligens værdi. Ser vi tilbage på 2006 hed denne fordeling hhv. 47 % og 40 % for Sorø og Frederiksberg.

Fortsat pres

– Over de kommende kvartaler er der udsigt til, at friværdierne fortsat vil være under pres som følge af faldende boligpriser. Samlet set vil det dog ikke ændre billedet af, at danskerne gennemsnitligt set fortsat er velkonsoliderede i en historisk kontekst, skriver Christian Hilligsøe Heinig.

Find mere om