Friværdier faldt med 263 mia. kr. i 2011

Foto: Boligsiden

Frtiværdierne faldt med 263 mia. kr. sidste år – alene i 4. kvartal var faldet på 66 mia. kr. Nordsjællænderne er hårdt ramt, men det gælde rogså nordjyderne; her er friværdien halveret. Det skriver Nykredit i dag. Læs mere på www.boligsiden.dk.

Prisfaldene på boligmarkedet fortsatte i 4. kvartal, om end i lidt mindre styrke end i 3. kvartal 2011. Dette gjorde endnu et indhug i friværdiformuen, som faldt fra 994 mia. kr. til 928 mia. kr. over kvartalet, korrigeret for sæsoneffekter i boligpriserne. Det skriver Nykredit i dag.

Samlet fald på 22%

Samlet set er friværdierne gennem 2011 faldet med 263 mia. kr., svarende til 22%. Vi skal tilbage til perioden under finanskrisen i 2008/2009 for at finde et tilsvarende stort fald i friværdierne. Det er dermed det næststørste årlige fald i friværdierne siden 1981, selv når friværdierne måles på købekraften i forhold til forbrugerpriserne.

Læs også: Boligpriser varierer op til 21.000 kr. pr. kvadratmeter mellem kommunens sogne

Forskellen på finanskrisen og nu er dog, at man under gældskrisen ikke har oplevet en egentlig reel forværring af dansk økonomi i form af indkomsttab og stigende ledighed.

Det er primært panikeffekten hos danskerne, som har drevet de kraftige prisfald på boligmarkedet og dermed også reduktionen i friværdierner.

Fald i friværdier påvirker forbruget negativt

Selv om friværdiformuen reelt er mere bunden end frie midler (kontanter, aktier, obligationer, mv.), har et fald i friværdierne en klart negativ effekt på husholdningernes forbrug. Med andre ord vil reduktionen i friværdierne være med til at hæmme privatforbruget, som i forvejen ikke har det let i disse år.

Størst indhug i nordsjællandske friværdier

Geografisk set er det den gennemsnitlige ejerbolig i Nordsjælland, som har oplevet det største absolutte fald i friværdien. Hvor friværdien i denne landsdel lå på 2,6 mio. kr. i starten af 2007, var formuen nede på 1,4 mio. kr. i slutningen af 2011.

Læs også: Fritidshuset giver fire gange mere i afkast end aktierne

Når det er sagt, er det dog i forhold til resten af landet stadig langt den største friværdi pr. ejerbolig, som ligger gemt i Nordsjælland. Nordsjællænderne kan trods alt glæde sig over at have den mest velpolstrede friværdiformue.

Friværdien kun på 0,2 mio. kr. i Nordjylland

I Nordjylland er der derimod blot en gennemsnitlig friværdi på 0,2 mio. kr. i en ejerbolig. Siden 2007 er der tale om en halvering, da tallet dengang lå på 0,4 mio. kr.

Østjylland følger derimod landsgennemsnittet ret tæt, og her ligger den gennemsnitlige friværdiformue på cirka 0,6 mio. kr. ved udgangen af 2011.

Man bør dog holde sig for øje, at der alene er tale om gennemsnitlige tal. Således vil friværdien for den enkelte boligejer variere kraftigt, og en vis andel er formentlig også såkaldt teknisk insolvente.

Find mere om