Færre boligejere i betalingsproblemer

Foto: Boligsiden

Antallet af boligejere, der ikke har betalt deres ydelse til tiden, er reduceret med 600 i løbet af det seneste kvartal. En ud af ti familier i restance har dermed formået at bringe privatøkonomien på ret køl og betale til tiden . Det viser Realkreditrådets tal for restancerne på realkreditlån.

De 5.500 boligejere der fortsat er i restance skylder i gennemsnit 10.000 kr. pr. husstand. Det svarer til, at realkreditinstitutterne mangler at modtage 37 øre for hver 100 kr., der skulle være betalt til septemberterminen i 2011.

”Boligmarkedet trækker flest dystre overskrifter for tiden. Boligejernes betalingsevne er dog et klart lyspunkt i den negative nyhedsstrøm. I det seneste kvartal er antallet af familier i restance reduceret med 600. Det svarer til, at én ud af ti familier i restance har formået at bringe privatøkonomien på ret køl og betale til tiden”, siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet.

Toppede i 2009

Antallet af boligejere i betalingsproblemer toppede senest i slutningen af 2009. Siden er antallet reduceret med mere end 3.000 boligejere.

”Ledigheden har stort set holdt sig uændret de sidste to år. Samtidig er realkreditrenterne faldet til et historisk lavt niveau. Det er godt for boligejernes økonomi, og antallet af familier, der ender i problemer, er lavt sammenlignet med tidligere nedture på det danske boligmarked. I kølvandet på kartoffelkuren i starten af 1990erne var antallet af boligejere med betalingsproblemer seks til syv gange højere end i dag”, konstaterer Peter Jayaswal.

Svag stigning i antallet af overtagne ejendomme

Et realkreditinstitut overtager en ejendom i det tilfælde, hvor ejendommen er gået på tvangsauktion, og instituttet vurderer, at buddene på ejendommen ikke er høje nok. Samtidig skiller realkreditinstitutterne sig løbende af med overtagne ejendomme. I 4. kvartal 2011 overtog realkreditinstitutterne 31 flere ejendomme, end de formåede at sælge. Ved indgangen til 2012 havde realkreditinstitutterne således en beholdning på 632 ejendomme.

Kilde: Realkreditrådet

Find mere om